ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตคริสเตียน (329)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ผู้หญิง (27)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: "ความงามที่ชายใฝ่หา"
พระคัมภีร์: สุภาษิต 31
นักประพันธ์: สันติวัน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเกี่ยวกับความรักและครอบครัวระหว่างที่คนเราคบกัน รักกัน เป็นแฟนกันจนถึงแต่งงานเป็นสามีภรรยากัน ย่อมจะมีสิ่งที่ผูกมักใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอน ด้วยบางส่วนพระเจ้าก็ช่วยท่านให้หาพบคุณสมบัติเหล่านี้ในตัวของผู้ที่รักกันได้ และได้มาเป็นคู่ครอง พระเจ้าช่วยท่านที่จะเป็นชายให้หาพบคุณสมบัติเหล่านี้ในตัวของสตรีที่ท่านรัก และหมายปองและได้มาเป็นคู่ครองแล้วด้วย เพื่อโลกนี้จะได้สดสวยและเป็นแบบอย่างแก่เด็ก ๆ และหนุ่มสาวในวัยอันสดใส.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6279
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: "แม่"
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: แม่เป็นคำแรกที่ลูกพูดได้ และไม่ควรเป็นคำสุดท้ายที่ลูกนึกถึง ในวาระสุดท้ายขององค์พระเยซูคริสต์ พระองค์คิดถึงพระมารดาของพระองค์ เมื่อลูกคิดถึงแม่ แม่ย่อมคิดถึงลูก พระนางมาเรียจึงอยู่ที่โคนไม้กางเขน ท่านอยู่ที่อุโมงค์ฝังศพที่เปิดออก และท่านอยู่ในห้องชั้นบน ชีวิตของแม่มีผลต่อลูกและชีวิตของลูกมีผลต่อแม่ ชีวิตของเราทั้งแม่ลูกมีผลต่อคริสตจักร สังคม ประเทศชาติและโลกนี้ยิ่งกว่ามนุษย์คนใด.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6051
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คือคำว่าแม่
นักประพันธ์: กันยารัตน์ จีระแพทย์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: “แม่เป็นดั่งแม่น้ำเป็นผู้ที่ให้ความสงบร่มเย็นและมีท่วงที วาจาที่หล่อเลี้ยงจิตใจของลูก ๆ ยามลูกมีความทุกข์แม่จะปลอบโยนและทำให้ลูกคลายกังวล” คำว่าแม่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มหาศาล เพราะว่านอกจากแม่จะเป็นผู้ให้กำเนิดแล้ว แม่ยังต้องเป็นอีกหลาย ๆ อย่างแก่ลูก
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3638
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คุณค่าชีวิตและสิทธิสตรี...ความโดดเด่นและเด็ดเดี่ยวของสตรี
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความตอนนี้ได้กล่าวถึงสตรี ความมีคุณค่าของสตรี การดำเนินชีวิตการปฏิบัติตนที่ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า การเป็นสตรีที่เป็นแบบอย่างการเป็นสตรีที่มีคุณค่าในพระคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5957
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตจำเริญเป็นนิตย์
พระคัมภีร์: สดุดี 133
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เมื่อเราต้องการให้ชีวิตของเราทุกคนเจริญขึ้น ร่วมกันทุกคนเราก็ต้องพิจารณาการดำเนินชีวิตของเรา ว่าชีวิตของเราจะเจริญขึ้น (ทั้งด้านร่างกาย จิตวิญญาณของเรา) ได้มิใช่เพียงชีวิตของเราคนเดียวแต่รวมถึงทุกคนที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2904
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ช่อมะลิสำหรับสตรีงาม
นักประพันธ์: ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในบทความนี้กล่าวเกี่ยวกับความสำคัญของสตรีงาม ในที่นี้สตรีงามหมายถึงผู้มีพระคุณต่อเรา คือ แม่ เพราะท่านเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเรา ดูแลเลี้ยงเราจนเติบโต แต่ก็มีแม่ผู้ดูแลและให้ความรักแก่ลูกไม่ว่าลูกจริง ลูกเลี้ยง ลูกศิษย์ แม่เหล่านี้โลกสมควรเรียกเป็นแม่พระจริงๆ.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6049
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: นีนา สตรีหัวใจเต็มร้อย
นักประพันธ์: หนอนตัวเล็ก
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้เป็นคำพยานชีวิตของนีนา สตรีที่มีหัวใจแห่งการรับใช้ พระเจ้าได้ทรงใช้นีนาในพันธกิจของพระเจ้า แม้จะเป็นสตรีผู้เล็กน้อยคนหนึ่งแต่พระเจ้าก็ทรงใช้อย่างมากมาย ปัจจุบัน นีนามีบทบาทสำคัญในการช่วยกลุ่มคริสเตียนไทย ร่วมกับศิษยาภิบาลสตรีอีกผู้หนึ่ง สร้างคริสตจักรของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5938
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผู้หญิง
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงบทบาทและฐานะของผู้หญิง บทบาทของสตรีที่พระเจ้าทรงประสงค์จะให้เป็นคือ เป็นกระดูกซี่โครงของผู้ชาย การอยู่เคียงข้างช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่เสริมสร้างซึ่งกันและกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6000
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผู้หญิงธรรมดาที่สามีเกรง
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้ให้ข้อแนะนำสำหรับการใช้ชีวิตครอบครัว ที่สามีและภรรยาจะอยู่ด้วยความรัก ความเข้าใจ ซึ่งได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งชายและหญิงเพื่อที่จะปฏิบัติให้เหมาะสมและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6644
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ภรรยาศิษยาภิบาลกับการเลี้ยงลูก
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ภรรยาศิษยาภิบาลโดยทั่วไปมักมีความกลัวเกี่ยวกับลูกเหมือนๆ กันอยู่สองประการคือ ลูกจะมีโอกาสเหมือนลูกของคนอื่นหรือไม่ ลูกจะเป็นคนดีหรือเปล่า แต่พระเจ้ามีคำตอบเพราะไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า ข้อคิดจากบทความนี้คือแม่มีส่วนพัฒนาให้ลูกเป็นเด็กดีฝ่ายทางธรรมและทางโลกได้ 3 ประการ คือ สร้างบรรยากาศแห่งความรักขึ้นภายในบ้าน สร้างให้ลูกเห็นคุณค่าของเขา สร้างความเชื่อถือให้แก่ลูก.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2985
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ภรรยาศิษยาภิบาลไทย
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้กล่าวถึงภรรยาของศิษยาภิบาล โดยที่คนหลายคนให้คำสรุปเกี่ยวกับภรรยาว่า ผู้ชายครองโลก แต่ผู้หญิงครองใจผู้ชาย บางคนก็ว่า ลิ้นยาวสองนิ้วของภรรยาสามารถล้มสามีอกสามศอกได้ พระคริสตธรรมคัมภีร์ กล่าวว่า สามีเป็นศีรษะของภรรยา ภรรยาที่ดีเป็นมงกุฏของสามีข้าพเจ้าเองอยากจะสรุปสั้น ๆ ว่า ภรรยาดีศิษยาภิบาลดัง ศิษยาภิบาลพังถ้าภรรยาเพี้ยน.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6521
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยอดคุณแม่
พระคัมภีร์: สุภาษิต 31
นักประพันธ์: มาโนช แจ้งมุข
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องได้กล่าวถึงลักษณะคุณแม่ที่ดีเลิศ 20 ประการ ตามหลักพระคัมภีร์ ซึ่งได้กล่าวไว้ในสุภาษิต บทที่ 31:10-31
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6598
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วันแม่
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดงานพิธีสดุดีเทิดพระคุณแม่ติดต่อกันมาทุกปี แต่ในปี 1994 ที่ผ่านมา เป็นวาระพิเศษฉลองครบรอบ 120 ปี ของโรงเรียนจึงมีการจัดงานฉลองวันแม่ถึง 4 งาน 4 ระดับ คือระดับเด็กอนุบาล, ระดับประถม, ระดับมัธยม และระดับผู้ปกครองกับครู ทุก ๆ รอบจะมีการสดุดี และถวายพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถควบคู่ไปกับการสดุดีเทิดพระคุณแม่ด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3381
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วันแม่ ผู้ให้กำเนิด!
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในเรื่องนี้กล่าวถึงผู้ที่ให้กำเนิดเราว่าท่านมีพระคุณต่อเรามากเพียงใด คำว่า แม่ มีความหมายกว้างขวาง ดังนั้นหวังว่าในวันแม่และวันของแม่ที่เราผู้ยังคงมีคุณแม่อยู่ จะรู้จักชื่นชม และฉวยโอกาสตอบแทนพระคุณของท่านก่อนที่โอกาสจะหมดสิ้นลง โดยให้ลูกหลานหัดปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนา ปฏิบัติครอบครัวของตนก่อน และให้ตอบแทนคุณบิดามารดา เพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6048
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สตรีที่ประเสริฐ
พระคัมภีร์: สุภาษิต 31
นักประพันธ์: แว่นฟ้า
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์พูดถึงสตรีหลายตอนซึ่งในบทความเรื่องสตรีที่ประเสริฐนี้ได้กล่าวถึงสตรีที่ปรากฎในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 31:10-31เพื่อให้เราได้พิจารณาถึงสตรีที่พึงปรารถนา ที่จะเป็นภรรยาที่ดีและเป็นแม่ที่ประเสริฐนั้นควรเป็นเช่นไร สตรีควรจะปฏิบัติตามเพื่อให้ชีวิตมีคุณสมบัติครบถ้วนดังที่ปรากฎในพระคัมภีร์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #6701
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สตรีปี 2002:ขมขื่น ขอบคุณ คาดหวัง
พระคัมภีร์: ฮีบรู 12; 2 ทิโมธี 4
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงปีเก่ากำลังจะเคลื่อนพ้นไป คำตอบเท่าที่คิดได้คือ คนทั่วไปน่าจะมีอารมณ์สามแบบคือ ขนขื่น ขอบคุณ และคาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรี จากการสอบถามสัมภาษณ์สตรีคริสเตียนจำนวนหนึ่งพบว่า คริสเตียนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคริสเตียนขมขื่นไม่ได้ ดังนั้นจงระวังให้ดี อย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณพระเจ้า และอย่าให้รากขมขื่นงอกขึ้นมา ทำความยุ่งยากได้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไป.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6276
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สตรีปี 2002:สตรีกับเสียงหัวเราะ
พระคัมภีร์: ลูกา 6
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ท่านทั้งหลายที่ร้องไห้เวลานี้เป็นสุขเพราะว่าท่านจะได้หัวเราะ พระคำตอนนี้เป็นพระคำที่ปลอบโยนคนที่ร้องไห้ทุกคน โดยเฉพาะสตรี เพราะน้ำตากับสตรีเป็นของคู่กัน พระคำตอนนี้บอกให้เรารู้ว่าไม่ช้าความทุกข์โศกและปัญหาจะผ่านไป เพราะมีวาระทุกอย่างใต้ดวงอาทิตย์มีวาระโศกเศร้าและมีวาระชื่นบาน.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6248
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สตรีและมิชชันนารีคือชีวิตที่เป็นพร
นักประพันธ์: บรรจง ชมภูวงศ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: มิชชันนารีนั้น นับว่าเป็นผู้รับใช้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้นำข่าวประเสริฐมาสู่เราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บางท่านต้องเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง บ้างก็ถูกข่มเหง บ้างก็ต้องเผชิญอุปสรรคนานา แต่ไม่เคยย่อท้อ ชีวิตของสตรีและมิชชันนารีจึงล้นออกเป็นพร ความจริงแล้วพระพรของพระเจ้าที่ผ่านชีวิตของสตรีและมิชชันนารีมากมาย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2908
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สองมือแม่ที่โอบอุ้ม
นักประพันธ์: สิธยา คูหาเสน่ห์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: “แม่” คำเพียงพยางค์เดียวคำนี้ มิได้เป็นเพียงผู้ให้กำเนิดเราเพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จเท่านั้น คำตอบที่ได้จากแต่ละคนคงจะแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกคู่นั้นว่าเป็นเช่นไร คงจะมีคำตอบทั้งด้านบวกและด้านลบ แต่ไม่ว่าลูกจะเป็นคนดีหรือคนเลวแม่ก็รักและให้อภัยลูกได้เสมอเช่นเดียวกับพระเจ้าของเราที่ทรงยอมพลีพระชนม์เพื่อไถ่คนบาปอย่างเราและทรงรักเรา ยังทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเลย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3478
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของแม่
นักประพันธ์: มาโนช แจ้งมุข
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้ได้กล่าวถึงอิทธิพลของแม่ ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมักจะพูดว่าเบื้องหลังของความสำเร็จมาจากผู้หญิงสองคน คือแม่ และภรรยาของตนเอง ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันถึงลักษณะของหญิงที่ทรงอิทธิพล ลักษณะสามประการคือ คุณแม่นักอธิษฐาน คุณแม่ผู้มีความอดทน และแม่ที่อบรมสั่งสอนลูก
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6333
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อฉันเป็นแม่ ภรรยา คนทำงาน และนักเรียน
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้ได้เล่าประสบการณ์ชีวิตที่มีหลายบทบาททั้งการเป็นแม่ที่คอยเลี้ยงดูลูก เป็นภรรยาที่ดี และทำงานหาเลี้ยงชีพหาเงินเลี้ยงครอบครัวและประสบการณ์หน้าที่เกี่ยวกับการเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ บทความเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคน ให้มีความอดทนและฝันฝ่าอุปสรรคไปสู่เป้าหมายของชีวิตอย่างมีคุณค่า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3603
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อสตรีเป็นผู้มีชัย
นักประพันธ์: เป็นศรี มณีโชติ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: สตรีทุกคนสามารถเป็นผู้มีชัยชนะได้ ท่านเป็นผู้ที่ถูกกำหนดให้มีชัยชนะ ท่านไม่ใช่ผู้แพ้ แต่เป็นผู้ได้รับการเลือกสรรแล้ว ความจริงก็คือท่านสามารถเลือกที่จะเป็นผู้ชนะ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #3553
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แด่แม่ที่เป็นคริสเตียน
พระคัมภีร์: ฮีบรู 11
นักประพันธ์: ไพฑูรย์ หัตถมาศ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้สำหรับคุณแม่ทั้งหลายที่จะเลี้ยงดูลูกๆ ให้เติบโตในทางของพระเจ้า ปั้นลูกและสร้างลูกของท่านให้เป็นสาวกของพระองค์ และดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างแก่ลูก ให้ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ปกคลุมชีวิตของลูกๆ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6259
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แม่
พระคัมภีร์: ยอห์น 19
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: แม่เป็นแหล่งแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่ แม่เป็นศิลาแกร่งรองหนุนชีวิตเรา แม่เป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ เป็นอาทิตย์ให้ความอบอุ่น และสายฝนรดหลั่งรินหมู่พฤกษา เสียงของแม่เป็นสำเนียงแรกที่ได้ยิน แม่เป็นดวงจันทร์ที่ปลุกกระตุ้นและเร้าชีวิต เป็นขลุ่ยผิวที่กำหนดท่วงทำนองของดนตรี เป็นท่วงทำนองที่ให้จังหวะแก่ชีวิต โดยร่างกายของแม่ ชีวิตหนึ่งถือกำเนิดและก่อร่างขึ้น และแม้ว่าชีวิตจะก่อกำเนิดแล้ว แต่ทว่าชีวิตก็ยังคงต้องพึ่งพิงอยู่กับอ้อมอกของผู้เป็นแม่ ซึ่งความผูกพันธ์นี้ยืนยงและคงทนยาวนานกว่าสิ่งใดก็ตามที่ผู้เป็นพ่อจะสามารถหยิบยื่นให้ได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3624
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แม่ บุคคลที่เรามักจะมองข้าม
พระคัมภีร์: มัทธิว 20; สุภาษิต 23; ยอห์น 19
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: อย่าให้เราทำให้คุณแม่ต้องเสียใจด้วยการกระทำชั่ว! ที่ขัดใจคุณแม่ และขัดพระทัยของพระเจ้า และไม่มีสิ่งใดที่ทำให้คุณแม่เสียใจมากเท่ากับการที่ลูก ๆ ดูถูกหรือดูหมิ่น คำตักเตือนของคุณแม่
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3559
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แม่ของลูก ลูกของแม่
พระคัมภีร์: 2 ทิโมธี 3
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ความรักความผูกพันที่แม่มีต่อลูก และความรักที่ลูกมีต่อแม่ ก็เหมือนความรักของพระเจ้าที่ทรงประทานให้กับเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6318
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แม่เป็นผู้เลี้ยงดู!
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงแม่ที่เป็นผู้เลี้ยงดูลูก เป็นผู้อุ้มชู อบรมบ่มนิสัย คอยช่วยส่งเสริมให้กำลังใจ ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการดูแลลูก แม่เป็นครูคนแรกที่สอนลูกคอยปลูกฝังแต่สิ่งดีให้กับลูก ดังนั้นเมื่อลูกเติบใหญ่ควรทดแทนคุณมารดาด้วยการเลี้ยงดูแลท่านในยามท่านแก่ชรา.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6148
Share