ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตคริสเตียน (329)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เยาวชน (25)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: "วัยรุ่นไม่วุ่นวาย..ถ้า.."
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกให้เชื่อฟังพระเจ้า ถ้าพ่อแม่ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ๆ เป็นคนที่รักพระเจ้า ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ ไม่เป็นคนที่เห็นแก่เงิน มีเวลาสำหรับครอบครัว มีเวลาสำหรับลูก ๆ เชื่อแน่ว่าวัยรุ่นไม่วุ่นวาย ถ้าพ่อแม่ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6510
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กฎ 5 ข้อ สำหรับการหาคู่ชีวิต
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: เป็นบทความสำหรับแนะนำเยาวชนหรือคนที่ยังโสดเกี่ยวกับการหาคู่ชีวิตโดยมีหลักการ 5 ข้อเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #1689
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การแนะนำอนุชนก่อนแต่งงาน
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1; มาระโก 10; ผู้วินิจฉัย 14; 2 โครินธ์ 6; 1 โครินธ์ 14; ปฐมกาล 2; ปฐมกาล 3; ปฐมกาล 24; ปฐมกาล 26
นักประพันธ์: สมชิต แจ้งไพร
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการแนะนำอนุชนก่อนแต่งงานไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงว่า ก่อนแต่งงานนั้นบุคคลที่จะแต่งงานด้วยจะต้องเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เหมือนกันและมีเชื้อสายเดียวกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาภายหลัง เพราะเมื่อเราแต่งงานแล้วจะทิ้งก็ไม่ได้ ต้องอยู่ด้วยกันตลอดทั้งชีวิต เพราะทั้งสองเป็นเนื้ออันเดียวกัน และอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตสมรสอย่างแท้จริง.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6280
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างความรักกับการอบรมบ่มนิสัย
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 14
นักประพันธ์: อรอนงค์ เต็มพรเสถียร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: สังคมไทยเป็นสังคมที่ปลูกฝังให้ผู้น้อยเชื่อฟังและยอมอยู่ใต้อำนาจของผู้ใหญ่ พ่อแม่ส่วนใหญ่จึงใช้อำนาจของความเป็นพ่อแม่บังคับให้ลูกนับถือและเชื่อฟังตนดูเหมือนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่พ่อแม่ทุกคนต้องการจากลูก แต่พวกเขามองข้ามความรัก ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่าและสำคัญอันดับแรกไปเสีย พ่อแม่มักจะคิดว่าตนรักลูกแล้ว มีใครบ้างไม่รักลูก ความรักเป็นเรื่องธรรมชาติหรือธรรมดา ไม่จำเป็นต้องมาสั่งสอนอบรมให้พ่อแม่รักลูก นับว่าความคิดนี้ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง เพราะปัจจุบันนี้ พ่อแม่จำนวนมากไม่สามารถถ่ายทอดความรักในหัวใจของตนให้กับลูก ๆ ได้ พวกเขายุ่งเกินไป และคิดว่าการมีบ้านสวยงาม อาหารเพียงพอ ของเล่นเยอะแยะ มีเงินให้ใช้นั้นคือ การแสดงความรัก
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3519
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำถาม-คำตอบสำหรับเยาวชน
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากยิ่งขึ้น หากท่านอ่านด้วยความตั้งใจ และท่องจำคำตอบ หรือข้อพระธรรมซึ่งเป็นคำตอบของคำถามนั้นๆ เพื่อท่านจะนำออกใช้เป็นประโยชน์ได้ทันที ทั้งเพื่อตัวท่านเอง และเพื่อผู้อื่น ในเวลาที่ต้องการ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 30 ขนาดไฟล์: ID: #295
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คุยเรื่องเพศกับวัยรุ่นในคริสตจักร
นักประพันธ์: วิทยา วุฒิไกรเกรียง
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้แสดงความคิดเห็นและแสดงเหตุผลในการที่จะสอนเรื่องเพศศึกษาแก่เยาวชน อนุชนในคริสตจักรให้มีความรู้ในเรื่องของเพศ เพื่อที่วัยรุ่นจะมีท่าทีและทัศนคติที่ดีต่อเรื่องเพศรวมทั้งผู้ใหญ่ในคริสตจักรเองที่จะมีส่วนในการส่งเสริมให้ความรู้ในการสอนหรือให้ความสนันสนุนเมื่อเยาวชนถามเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกต้องซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องน่าอายอีกต่อไป
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5899
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะให้วัยรุ่นถอดแบบมาจากใคร?
นักประพันธ์: วิทยา วุฒิไกรเกรียง
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คุณภาพของวัยรุ่นที่เติบโตขึ้นมานั้น มีผลจากการใช้เวลากับครอบครัวซึ่งมีผลอย่างมากต่อการเรียนรู้ของคน ๆ นั้น และมากพอที่จะมีผลต่อจิตวิญญาณ ความเชื่อ รวมทั้งนิสัยใจคอด้วย นั่นคือ พ่อแม่และครอบครัวมีส่วนอย่างมากต่อการเติบโตและเกิดการเลียนแบบทั้งดีหรือไม่ดีต่อเยาวชนเอง.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6039
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดนตรีกับแฟชั่น พันธมิตรผู้ครอบงำวัยรุ่น
พระคัมภีร์: โรม 12
นักประพันธ์: ธนกร โสรณสุทธิ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ปัจจุบันแฟชั่นและดนตรีต่างก็มีอิทธิพลต่อกระบวนความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นอย่างสูง ซึ่งก็เป็นเช่นนี้มากันทุกยุคทุกสมัย คริสเตียน (ซึ่งรวมถึงวัยรุ่นด้วย) จำเป็นต้องแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนอย่างสูง เพราะพระเยซูทรงเลือกให้คุณเป็นประชากรของพระองค์ และพระองค์ทรงมีแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับคนของพระองค์ซึ่งต่างจาก โลก เพื่อคุณจะได้เป็นเกลือ และ แสงสว่าง เพื่อช่วยโลกให้รู้จัก พระผู้ไถ่
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3605
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวร้ายวัยรุ่น
นักประพันธ์: Wilkerson, David
ผู้พิมพ์: กนกบรรณสาร
เรื่องย่อ: ศูนย์เยาวชนในหนังสือเล่มนี้ยังคงมีอยู่ในทุกวันนี้เป็นเรื่องจริงที่เริ่มขึ้นเมื่อสิบห้าปีก่อน เวลานั้นพระเจ้าทรงดลใจให้ศาสนาจารย์เดวิด วิลเคอร์สันออกไปเทศนาเรื่องของพระองค์ให้พวกนักเลงแก๊งต่าง ๆ ในนครนิวยอร์คในสหรัฐอเมริกาฟัง นักเลงพวกนี้เป็นอาชญากรวัยรุ่นที่ก่ออาชญากรรมทำความชั่วทุกอย่าง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 94 ขนาดไฟล์: ID: #1924
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดิฉันรักชายหนุ่มคนหนึ่ง(เดิมชื่อรักเอย)
นักประพันธ์: Trobisch, Walter
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องจริงและสืบเนื่องมาจากเล่มแรก ที่พิมพ์แล้วชื่อ “ผมรักหญิงคนหนึ่ง”เมื่อได้พิมพ์หนังสือเล่มแรกนี้แล้ว มีหลายคนได้เขียนจดหมายบอกถึงปัญหายุ่งยากซึ่งเขามีอยู่คล้าย ๆ กับเรื่องนี้ คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความรักระหว่างหญิงกับชาย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 73 ขนาดไฟล์: ID: #149
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บิลลี่ เกรแฮมพบเยาวชน(คุยกับเยาวชน)
นักประพันธ์: Graham, Billy
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ในหนังสือเล่มนี้ เราได้ขออนุญาตจากบิลลี่ เกรแฮม เพื่อพิมพ์บทความบางเรื่องของท่านซึ่งคัดจากนิตยสาร “เยาวชนเพื่อพระคริสต์” และคำเทศนาของท่านอีกสามเรื่อง คือ “เมื่อพระคริสต์ทรงเป็นวัยรุ่น” “หนุ่มเสเพลของพระเจ้า” และ “ให้เรามาฆ่ายักษ์ใหญ่กันเถิด” ซึ่งท่านได้เทศนาในการประชุมใหญ่ ที่ซานฟรานซิสโก เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๘
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 35 ขนาดไฟล์: ID: #31
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผมรักผู้หญิงคนหนึ่ง
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 10; ฟีลิปปี 1; ฮีบรู 13; 1 เธสะโลนิกา 4
นักประพันธ์: Trobisch, Walter
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นกุญแจไขความสว่างให้แก่หนุ่มสาว และเยาวชนมิให้หลงผิด และเป็นพลังที่จะผลักดันผู้ที่หลงผิดให้ได้พบความจริงที่ถูกต้อง พระวจนะของพระเจ้าสอนว่า อวัยวะทุกส่วนแห่งร่างกายของมนุษย์เป็นพระวิหารของพระเจ้า ถ้าหากว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าแล้ว เราก็ควรจะถือว่าอวัยวะเพศ เป็นส่วนหนึ่งแห่งวิหารของพระเจ้าด้วยฉะนั้นเราควรจะเคารพ และระมัดระวังรักษาอวัยวะทุกส่วนของร่างกายของเราให้สะอาดและบริสุทธิ์ เพราะการที่พระเจ้าทรงเนรมิตขึ้น ก็ประสงค์ให้เกิดคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและแก่ตัวเราเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #148
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พ่อแม่จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
นักประพันธ์: ปฏิมา คงสืบชาติ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อดั้กสามีของดิฉันและดิฉันรู้ว่าทอดด์ลูกชายของเรากับจูลี่กำลังจะมีลูกพวกเรารู้สึกชาไปหมด แต่ไม่นานเราก็เริ่มถามตัวเองว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เด็กอายุ 19 ปี สองคนที่เติบโตขึ้นในครอบครัวคริสเตียน ทั้งพ่อแม่และคริสตจักรสั่งสอนเขาทั้งคู่อย่างดี และทั้งที่ทั้งสองก็ไม่ได้มีนิสัยต่อต้านอะไรเลย ทำไมพวกเขาจึงทำเช่นนี้ เราผู้เป็นพ่อแม่ละเลยต่อสถานการณ์นี้มากเกินไปหรือเปล่า เมื่อมองย้อนไป เราเห็นสัญญาณอันตรายที่เหมือนธงแดงห้าประการซึ่งสามารถเตือนเราว่าเราจะต้องพบกับอะไร
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3417
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฟัง ลูกวัยรุ่นของท่าน
นักประพันธ์: อรอนงค์ เต็มพรเสถียร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การยอมรับฟังลูกเป็นการให้เกียรติ ให้คุณค่าแก่ลูกโดยการฟัง ท่านได้เพิ่มพูนความรู้สึกที่ดีของเขาต่อตัวเอง ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีเกียรติ ซึ่งจะมีผลต่อท่าทีของเขาต่อผู้อื่นเขาจะให้เกียรติผู้อื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีคุณค่า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3554
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วัยรุ่นกับชีวิตและความรัก
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ เรื่องราวการดำเนินชีวิตประจำวันของวัยรุ่น ซึ่งประกอบด้วยด้านร่างกาย จิตใจ และด้านจิตวิญญาณ เพราะทุกอย่างในชีวิตต้องสมดุลย์กัน ดังนั้น หลักการต่าง ๆ ข้อคิดในการดำเนินชีวิต คำเตือน คำแนะนำจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเยาวชน หรือวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ให้สามารถดำเนินชีวิตและรู้เท่าทันเหตุการณ์ในอนาคตได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 86 ขนาดไฟล์: ID: #5173
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วัยรุ่นต้องเคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ วัยรุ่นต้องเคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์
นักประพันธ์: วิทยา วุฒิไกรเกรียง
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้กล่าวถึงวัยรุ่นต้องเคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ในชีวิต และเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง เหมือนกับในเรื่องของโกลิอัทของกษัตริย์ดาวิดที่มีการเอาชนะยักษ์ด้วยอุปสรรคของตนเอง ดังนั้นเราไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้จากลักษณะภายนอก เราควรจะตัดสินผู้คนจากภายในมากกว่า แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงให้วัตถุประสงค์แห่งชีวิตของเราในทางที่ถูกต้อง ขอให้เราเริ่มจากตัวเราแล้วก็ลูกหลานของเราด้วย.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6015
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วัยรุ่นรู้สึกมีคุณค่าหรือไร้คุณค่าได้อย่างไร?
นักประพันธ์: วิทยา วุฒิไกรเกรียง
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงเรื่องคุณค่าของวัยรุ่น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นในคริสตจักร ดังนั้นการดูแลวัยรุ่นให้เป็นที่มีคุณค่าในตัวเองที่แท้จริง จึงไม่ใช่การบอกถึงการมีความสำคัญและมั่นคงอย่างผิด ๆ แต่เป็นการแสวงหาความมีคุณค่าแท้ที่มาจากพระคริสต์ ปัญหาหลายอย่างจะได้รับการแก้ไขทันทีเมื่อตัววัยรุ่นเองได้รู้ถึงความจริงข้อนี้ และเราจะไม่ต้องกลัวว่าโรคไร้คุณค่าจะเข้ามาทำลายชีวิตของอนุชนในคริสตจักรได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5941
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีดำเนินชีวิตคริสเตียนสำหรับหนุ่มสาว
พระคัมภีร์: สดุดี 119; ปัญญาจารย์ 11; เพลงคร่ำครวญ 3; 1 ทิโมธี 4; ทิตัส 2
นักประพันธ์: ริชาร์ดสัน เอช.ดับเบิลยู
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เพื่อสั่งสอนและเป็นแนวทางของคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะ ตัวอย่างข้อพระธรรมดังกล่าวนี้ มีในพระคัมภีร์เดิมเช่น “คนหนุ่ม ทำไฉนจึงจะได้ชำระทางประพฤติของตนให้บริสุทธิ์ ให้ระวังในทางประพฤติของตนให้บริสุทธิ์ ให้ระวังในทางประพฤติตามพระดำรัสของพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #62
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สายธารแห่งศรัทธา สำหรับ เยาวชนยุคนี้
นักประพันธ์: Harner, Nevin C.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: สายธารแห่งศรัทธา สำหรับเยาวชนยุคนี้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเพื่อสอนเยาวชนให้เดินในทางของพระเจ้าและความรู้ในการดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 82 ขนาดไฟล์: ID: #147
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อนุชนคนของพระเจ้า
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เวลานี้...อนุชนหนุ่มสาวคริสเตียนไทยกำลังตื่นตัวที่จะรับการเตรียมให้เป็น “คนของพระเจ้า!” หรือไม่? และ...ผู้ใหญ่ และผู้นำในคริสตจักรต่าง ๆ จะกระตือรือร้นในการผลักดัน และสนับสนุนให้ผู้ทำงานด้านอนุชนหนุ่มสาวและตัวอนุชนหนุ่มสาวในคริสตจักรของตนเข้ารับการฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อกระทำให้นิมิตปี 2000 สำเร็จเป็นรูปธรรม ตามพระประสงค์ของพระคริสต์หรือไม่?
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3418
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อนุชนควรทราบ
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เป็นบทเพลงสั้นที่สอนให้เด็กๆได้ฝึกร้องเพลงของพระเจ้า เพราะในพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่า พระองค์จึงเอาเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง มาให้ยืนท่ามกลาง เหล่าสาวก แล้วอุ้มเด็กนั้นไว้ตรัสว่า ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็ก ๆ เช่นนี้ ... ในนามเรา ผู้นั้นก็รับเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 47 ขนาดไฟล์: ID: #1922
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เด็กที่โชคดี
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้แสดงให้เราเห็นว่า เด็กที่ถูกเตรียมตัวมาอย่างดีจะกลายเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีของประเทศชาติของเขา ซึ่งเราจะเห็นได้จากการที่บิดามารดาเลี้ยงดูเด็กต่อไปนี้คือ โมเสส ซามูเอล ดาวิด ยอห์น ผู้ให้บัพติศมาและพระเยซู.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #6025
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เด็กวัยรุ่นกำลังตกอยู่ในอันตราย
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เด็กวัยรุ่นกำลังตกอยู่ในอันตราย สัญลักษณ์บางอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าเด็กวัยรุ่นกำลังเสี่ยงกับการเข้าร่วมในลัทธิซาตาน เพื่อศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การสังเกตดูเด็กวัยรุ่นที่กำลังมีปัญหาและกำลังตกอยู่ในอันตรายมีลักษณะอย่างไร เพื่อป้องกันพวกเขาจากสิ่งเหล่านั้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3572
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เราเกิดมาเพื่ออะไร? คำถามที่วัยรุ่นค้นหา
นักประพันธ์: วิทยา วุฒิไกรเกรียง
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้เป็นคำถามของวัยรุ่นที่ต้องการคำตอบว่า ตนเองเกิดมาเพื่ออะไร และในบทความนี้วัยรุ่นจะได้รับคำตอบที่จุใจว่าตนเองเกิดมาเพื่ออะไรและตนเองควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนโลกใบนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5959
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แนะแนวการเลือกอาชีพ
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: แม้ว่าหนังสือเล่มนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างของท่านได้ แต่ก็สามารถช่วยให้ท่านมองชีวิตในอีกแง่หนึ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยความหวัง ความมีชัย ทั้งยังให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การพิจารณาเลือกอาชีพของเยาวชน จึงหวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นพระพรแก่ทุกท่าน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 31 ขนาดไฟล์: ID: #58
Share