ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตคริสเตียน (329)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	สงครามฝ่ายวิญญาณ (44)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กายวิภาคของความบาป
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องกายวิภาคของความบาป เพื่อที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าบาปมากยิ่งขึ้น เพื่อที่เราจะยอมรับการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าให้เราที่จะเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #7364
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การข่มเหงจะไม่เกิดขึ้นที่นี่หรือ?
นักประพันธ์: แจน พิท
ผู้พิมพ์: .,ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: นี่เป็นหนังสือที่มีแนวปฏิบัติตามพระคริสตธรรมคัมภีร์และบอกให้เราทราบอย่างชัดเจนถึงการกอบกู้เอาเวลาที่เรามีอยู่นี้อันเป็นเวลาซึ่งเราเห็นถึงการจู่โจมอย่างหนักหน่วงทั่วโลกครั้งยิ่งใหญ่ของพญามาร หนังสือเล่มนี้ได้สอนถึงวิธีที่จะมีชีวิตอยู่รอด เพื่อที่เอาชนะศัตรูอย่างกล้าหาญ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 125 ขนาดไฟล์: ID: #5189
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กิเลสตัณหา
นักประพันธ์: บุญมี รุ่งเรืองวงศ์
ผู้พิมพ์: .,ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคน คือเรื่องกิเลศตัณหา คำว่ากิเลสตัณหา แปลง่ายๆ ว่า ความอยาก ความใคร่ซึ่งมีอยู่ในตัวเราทุกคน กิเลสตัณหานี้ พระคัมภีร์ของเราขนานนามหลายอย่าง อย่างหนึ่งว่า ความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนัง อีกอย่างหนึ่งว่า ความกำหนัด อีกอย่างหนึ่งว่า กาม
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #1912
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คนเหนือโลก
นักประพันธ์: ธารินทร์ .
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือคนเหนือโลกจะเปิดเผยให้ท่านเห็นการเอาชนะความวิตกกังวลด้วยวิธีการแบบง่ายๆ แต่ให้ความมั่นใจ มิใช่ด้วยพลังความสามารถอันมาจากมวลมนุษย์แต่มาจากพระเจ้า ซึ่งท่านจะค้นพบวิถีทางแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 58 ขนาดไฟล์: ID: #8136
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนกับพ่อมดหมอผี
นักประพันธ์: ดุสิต ลาวพันธ์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ในฐานะที่ผมเป็นศิษยาภิบาล จึงได้มีโอกาสรับทราบถึงปัญหาหลายอย่างของสมาชิก และในช่วงนี้ปัญหาเรื่องพ่อมด แม่มด หมอผี หมอดู คนทำนายคนทรง หมอพราย นักวิทยาคม หมอจับยามดูเหตุการณ์ การลุยไฟ ไสยศาสตร์ ฤกษ์ยาม เวทมนตร์ คาถารวมถึงการไหว้รูปเคารพ การนมัสการดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หมู่ดาวประจำราศี และดวงดาวอื่น ๆ บางอย่างเหล่านี้เข้ามามีผลกระทบต่อคริสตจักรของเรา ตามพระคัมภีร์เราพบว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อคนของพระเจ้ามาเนิ่นนานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชนชาติอิสราเอลอพยพจากประเทศอียิปต์ เข้าสู่คานาอันดินแดนที่เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3396
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนถูกผีสิงได้หรือไม่ สงครามในสถานฟ้าอากาศ
นักประพันธ์: โรเบิร์ต นิชิโมโตะ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: สงครามฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่คริสเตียนทุกคนควรศึกษา เพื่อจะเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ที่เราจะพบในการประกาศข่าวประเสริฐ และรวมถึงชีวิตส่วนตัวของเราด้วย เมื่อเขาพบคนที่ถูกผีสิงอยู่ เขาจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อช่วยคนคนนั้น ผมคิดว่าแม้แต่มิชชั่นนารีส่วนใหญ่เมื่อพบคนที่มีผีสิงอยู่ ก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร จะขับไล่ผีอย่างไร ผมเข้าใจว่าประเทศไทยมีวิญญาณชั่วมากมาย และคนไทยก็กลัวผี ไม่เว้นแม้แต่คริสเตียนบางคนด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #3341
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความกลัวกับความเชื่อ
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เราจะชนะความกลัวได้ก็ด้วยความเชื่อ องค์พระเยซูคริสต์ทรงมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งก็โดยความเชื่อในพระเจ้า ในบทความนี้พระเจ้าสอนให้เรารู้ว่า เราคือใคร พระเจ้าสัญญาอะไรไว้กับเรา และพระเจ้าอยากให้เรามีทัศนคติอย่างไร
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5991
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับการไปโบสถ์ของท่าน
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การไปคริสตจักรของท่านทุกวันนี้ ท่านไปเพราะหวังจะได้รับพระพร หรือหวังเพียงไม่ให้ถูกนับว่าเป็นคริสเตียนหลงหายกระนั้นก็พอ หรือเพราะกลัวว่าพระเจ้าจะไม่รัก เพราะความที่เป็นคริสเตียนมาหลายปีได้เรียนรู้ได้รับประสบการณ์กับพระเจ้าหลายประการ แต่ในที่สุดทำให้เกิดความชินชาฝ่ายวิญญาณจิตขึ้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3416
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความภาคภูมิใจ/ความหยิ่งผยอง
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องความภาคภูมิใจ/ความหยิ่งผยอง ความบาปแห่งความภาคภูมิใจ หยิ่งผยองเป็นความบาปที่แยกเรา ทำให้เราโดดเดี่ยวอ้างว้าง ไม่มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น แม้แต่กับพระเจ้า ฉะนั้นให้เราที่จะมีความถ่อมใจ เพื่อที่จะชนะความหยิ่งจองหอง ความผยองในความสามารถของตนเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #7373
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความอิจฉาริษยา
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องความอิจฉาริษยา ความอิจฉาริษยาปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์หลายครั้งและแทบทุกครั้งเป็นความบาปที่ร้ายกาจซึ่งนำไปสู่ผลที่ร้ายแรง ความอิจฉาริษยาเป็นความบาปที่น่ารังเกียจ อย่าปล่อยปละละเลยแต่จงตรวจสอบและจัดการกับมัน ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกอิจฉาริษยา ขอกลับมาเริ่มต้นกับพระเจ้า ขอพระองค์เปลี่ยนแปลง ขัดเกลาชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #7367
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเกียจคร้านเฉื่อยชา
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องความเกียจคร้านเฉื่อยชา ลักษณะของความเกียจคร้าน อีกลักษณะหนึ่งที่มีผลกระทบต่อผู้คนมากมายในสังคมของเราเวลานี้ นั่นคือความเกียจคร้านเฉื่อยชาฝ่ายจิตวิญญาณ ความเกียจคร้านเฉื่อยชา เป็นตัวที่ทำให้เราละเลย มองข้ามไม่เห็นความสำคัญและหนักที่สุดคือ นำมาถึงการปฏิเสธพระเจ้านั่นคือจุดที่อันตรายที่สุด
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #7366
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเร้นลับของพญามาร
นักประพันธ์: Orr, William W.
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยถึงความเร้นลับของพญามาร เจ้าแห่งอำนาจมืดที่คอยคุกคามครอบงำชีวิตของเราอยู่ทุกเวลานาที ท่านจะรู้ถึงสาเหตุแห่งความพ่ายแพ้ในชีวิต อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม พร้อมทั้งวิธีต่อสู้เอาชนะต่อการทดลองของพญามารอย่างมีประสิทธิภาพตามครรลองของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 63 ขนาดไฟล์: ID: #197
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความโกรธเคือง
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องความโกรธเคือง เป็นเรื่องของความโกรธซึ่งเป็นหนึ่งในความบาปที่นำไปสู่ความมรณา ขอให้เราทั้งหลายที่ยังโกรธเคืองกันจงคืนดีต่อกันและกัน เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ โดยการสำแดงชีวิตที่แบบอย่างตามอย่างพระคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #7370
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความโลภ
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องความโลภ เรื่องนี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความโลภของมนุษย์ อันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนซึ่งตกอยู่ในความบาป เราทุกคนเป็นคนบาปที่ต้องการพระคุณพระเจ้าและการทรงไถ่ให้พ้นจากอำนาจของความบาปในทุกส่วนของชีวิตเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #7369
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คิดฆ่าตัวตาย สัญญาณอันตรายในชีวิตคริสเตียน
นักประพันธ์: สุมาลี แซ่เตีย
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เรื่องการฆ่าตัวตายคงจะโทษว่าใครเป็นคนผิดแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ แต่ทุกฝ่ายควรร่วมกันรับผิดชอบ ทุกคนควรร่วมมือกันช่วยเหลือ ไม่ใช่ซ้ำเติม เพราะเราทุกคนต่างเป็นอวัยวะที่อยู่ในพระกายเดียวกัน เมื่ออวัยวะหนึ่งเจ็บ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3642
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตหลังจากความตาย
นักประพันธ์: ลินซีย์ กอร์ดอน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือชีวิตหลังจากความตายเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจความหมายของชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยได้อธิบายถึงการฟื้นขึ้นจากความตาย โดยอ้างอิงการพิสูจน์ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายเพื่อให้เรามีความรู้และมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในพระคัมภีร์เกี่ยวกับความตาย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 22 ขนาดไฟล์: ID: #5177
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดวงใจมนุษย์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ปัจจุบันนี้หนังสือเรื่องนี้ได้ปรับปรุงใหม่หมด ตลอดทั้งเนื้อเรื่องและภาพ วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงความชั่วช้าเลวทรามของมนุษย์ และแสดงถึงการที่จะพ้นจากกิเลสบาปได้โดยแสวงหาความรอดใน พระเยซูคริสตเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 28 ขนาดไฟล์: ID: #111
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ตะกละตะกลาม
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องตะกละตะกลาม ความตะกละตะกลามเป็นความบาปของความอยากมากเกินไป มากเกินขอบเขต ให้เรามารู้จักกับความว่าตะกละตะกลามที่แฝงตัวอยู่ในมนุษย์ เมื่อเราตระหนักถึงความบาปประเภทนี้เราจะสามารถสำรวจชีวิตของเราและจัดการกำจัดความบาปแห่งการตะกละตะกลามออกจากชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #7371
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำไมพระเจ้าทำไม
นักประพันธ์: จอยส์ ไมเยอร์
ผู้พิมพ์: พันธกิจพระวจนแห่งชีวิต
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านจริงๆ เพื่อท่านจะได้รับความชื่นชมยินดีและความบริบูรณ์ในสันติสุข ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อท่านทั้งหลาย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 25 ขนาดไฟล์: ID: #8127
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ที่ใดมีทุกข์ ที่นั่นมีรัก
นักประพันธ์: ประวิทย์ จุลรังสี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความทุกข์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา มนุษย์ทั่วไปมักคิดว่าถ้าที่ใดมีความรักที่นั่นก็จะมีความทุกข์แต่สำหรับผู้เชื่อที่ใดมีความทุกข์เกิดขึ้นที่นั่นเราจะได้เห็นถึงความรักของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5972
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บั้นปลายของชีวิต
นักประพันธ์: Smith, Oswald J.
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: ปัญหาบั้นปลายของชีวิตเป็นเรื่องราวชีวิตที่เป็นพยานในเรื่องการให้อภัยโทษบาปของพระเจ้าผ่านทางพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์เพื่อให้คนที่หลงผิด หลงไปจากทางของพระองค์ได้กลับมาเดินในทางที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 17 ขนาดไฟล์: ID: #188
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บาป-บริสุทธิ์ ตอน ตำหนิ
นักประพันธ์: วราภรณ์ เจริญสวัสดิ์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ถ้าท่านจำเป็นต้องติเตียนหรือว่ากล่าวตักเตือนผู้ใด ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนเสียก่อนว่า “ติเพื่อก่อ” หมายความว่ามีเจตนาจะติเพื่อสร้างสรรค์อยากให้ทั้งงานและคนพัฒนา อยากทำงานร่วมกับเขาไปนาน ๆ การตั้งเป้าหมายเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแน่นอน เพราะพระองค์มีพระประสงค์จะอวยพรหน้าที่การงานของท่านด้วย ไม่เพียงแต่งานรับใช้ในคริสตจักรเท่านั้นเพื่อมิให้ท่านพลาดไป ในเจตนาดี ๆ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3581
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ปัญหาในการสื่อสารเรื่องความบาปข้ามไปสู่โลกทัศน์พุทธ
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องปัญหาในการสื่อสารเรื่องความบาปข้ามไปสู่โลกทัศน์พุทธ คริสเตียนไทยจำเป็นจะต้องหาคำภาษาไทยที่เหมาะสมในการสื่อความหมายของคำว่า ความบาปแบบคริสต์ ข้ามสู่โลกทัศน์พุทธ ซึ่งการที่จะประสบผลสำเร็จในการสื่อสารจะต้องอาศัยความร่วมมือกันของผู้ที่มีความรู้ในศาสนศาสตร์คริสต์ และรู้พุทธศาสนาและมีความเชี่ยวชาญทางภาษาศาสตร์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #7365
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยืนอยู่เหนือความขัดแย้ง
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าววถึงหลักการหกวิธีที่จะจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ วิธีในการสร้างสันติ เพื่อที่เราจะสามารถยืนหยัด ต่อสู้และอยู่เหนือความขัดแย้งได้อย่างมั่นคง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6605
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ราคะตัณหา
นักประพันธ์: บัณฑูร บุญอิต
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: คำเทศนาเรื่องราคะตัณหา ราคะตัณหาไม่ได้เป็นเพียงความต้องการความปรารถนา แต่เป็นความปรารถนาในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง การเทศนาเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ดีและไม่ดี เพราะว่าเพศสัมพันธ์ทั้งสองลักษณะนั้นเกี่ยวข้องกับเราทุกคน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #7368
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ลูกแปลกพ่อ
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กนกบรรณสาร
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้ยกเรื่องบุตรน้อยหลงหายในพระคัมภีร์ พระธรรมลูกา เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับบุตรทั้งหลาย ถึงแม้จะทำความผิดมากมายสุดท้ายคุณพ่อก็ให้อภัยลูกได้เสมอ เหมือนกับความรักของพระเจ้าที่ให้อภัยในความบาปของมนุษย์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #8142
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีเผชิญกับการทดลอง
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: คริสตจักรใจสมาน
เรื่องย่อ: บทความนี้ให้เราเรียนรู้วิธีบางประการที่จะเอาชนะกับการทดลองที่เกิดขึ้น เพื่อชีวิตเรา จะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และพัฒนาขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #1685
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ศัตรูของคริสเตียน
นักประพันธ์: Graham, Billy
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือศัตรูของคริสเตียนได้กล่าวถึงสิ่งที่จะสามารถล่อลวงมนุษย์ให้หลงไปจากทางของพระเจ้านั่นคือ พญามาร โลกนี้ และเนื้อหนัง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลงผิดแต่เรามีพระเจ้าที่จะคอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอหากเรายอมจำนนต่อพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 14 ขนาดไฟล์: ID: #214
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ศึก 30 วันต่อต้านมาร
นักประพันธ์: ปฏิมา คงสืบชาติ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เราเองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของซาตาน แต่เมื่อเราต่อสู้กับอาณาจักรแห่งความมืดเรารู้ว่าเรามีพระเยซูคริสต์อยู่เบื้องหลังพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของเรา เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นฤทธิ์อำนาจและกองทหารแห่งทูตสวรรค์ในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นผู้สนับสนุนเราทั้งหลาย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3409
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สงครามฝ่ายวิญญาณกับงานพันธกิจ
นักประพันธ์: โรเบิร์ต นิชิโมโตะ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: สงครามฝ่ายวิญญาณคือ สิ่งสารพัดฝ่ายวิญญาณที่ต่อต้านแผนการของพระเจ้า เมื่อท่านยอมรับศัพท์คำว่าพันธกิจของพระเจ้าอย่างกว้างขวางท่านจะเริ่มรู้สึกได้ทันทีว่าเรามีศัตรูฝ่ายวิญญาณที่ต้องการจะขัดขวางและทำลายเราเสีย เหตุฉะนั้นอะไรก็ตามที่พยายามขัดขวางเราไม่ให้กระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้น เราเรียกว่า “สงครามฝ่ายวิญญาณ” แน่นอนทีเดียวสงครามฝ่ายวิญญาณกับงานพันธกิจเกี่ยวข้องกันอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ต้องสงสัย อะไรที่ต่อสู้พระเจ้าไม่ให้มนุษย์รอดพ้นจากความผิดบาปนั้นเป็นศัตรูของพระเจ้าและเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณจริง ๆ และศัตรูที่เรากำลังพูดถึงก็คือมารซาตานนั่นเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3452
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สงครามอารมาเกดโดน
นักประพันธ์: วิเชียร วัฒกีเจริญ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: สงครามอารมาเกดโดนหรือสงครามศาสนา ระหว่างมารซาตานกับพระเจ้า สถานที่ทำสงครามจะเป็นเมืองเมกิดโด ปรากฏใน 2 พงษ์กษัตริย์ 9:27 พระธรรมตอนนี้ กล่าวถึงเมืองเมกิดโด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม แม่น้ำจอร์แดน ทะเลตาย และจนถึงทะเลแดง เป็นสงครามโลกครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงเสด็จมาเป็นครั้งที่สอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #5900
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สมุนลับซาตาน
นักประพันธ์: นพลักษณ์ เคเบิ้ล
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: งานที่ซาตานมอบหมายให้สมุนของมันจากบัลลังก์มืดเป็นงานที่ชัดเจนและปางตาย “อย่าเอาอะไรจากเหยื่อของเจ้าแค่ทำให้มันเคยชินกับสิ่งต่าง ๆ จนมันด้านชาก็พอแล้ว” เป้าหมายของมันไม่มีอะไรมากไปกว่าการเอาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของเราไปและทำให้มันดูเหมือนเป็นสิ่งธรรมดา ๆ ที่เราเคยชิน นั่นแหละ มันทำให้หัวใจคนแตกสลายมามากแล้ว มันทำให้คนทำงานอย่างบ้าคลั่ง และมันทำให้คนมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3387
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อารมาเกดโดน-สงครามโลกครั้งสุดท้าย
ผู้พิมพ์: พระคริสตธรรมกรุงเทพ
เรื่องย่อ: สงครามโลกครั้งสุดท้าย หรือ อารมาเกดโดน พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการเกิดสงครามโลกเปรียบเสมือนวันที่พระเจ้าจะกลับมาเพื่อกวาดล้างโลกนี้ในยุคสุดท้ายเพื่อลงโทษคนผิดบาป แต่ถ้าเรากลับใจเชื่อด้วยความจริงใจ พระเยซูคริสต์จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 13 ขนาดไฟล์: ID: #8
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เงาวิปโยค
นักประพันธ์: บาซิเลีย ชลิ้งค์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นสถานการณ์ในปัจจุบันชัดเจนยิ่งขึ้น และจะเป็นป้ายชี้ทางในการเตรียมตัวเพื่ออนาคต ถ้าเราเตรียมพร้อมในวันนี้ เราก็จะมีความเข้มแข็งและมีใจกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อพระคริสต์ในวันข้างหน้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #84
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อเผชิญกับความเครียด...
พระคัมภีร์: 3 ยอห์น 2; ลูกา 6; 1 พงศ์กษัตริย์ 19
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การดำเนินชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล และมีความเครียดที่ทำลายชีวิต ดูไม่น่าจะใช่ชีวิตที่พระเจ้าปรารถนาจะให้มนุษย์ดำเนินตั้งแต่แรก เพราะดูขัดกับคำสอนต่างๆ ในพระคัมภีร์ เพราะพระเจ้าสอนว่า อย่าวิตกทุกข์ร้อนแต่ให้บอกปัญหานี้ต่อพระเจ้า และมอบชีวิตของเราต่อพระองค์.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6184
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อเผชิญการทดลอง
นักประพันธ์: สิธยา คูหาเสน่ห์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ซาตานมีคำโกหกคำโตสองคำที่อยากให้เราเชื่อว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการรับมือกับการทดลอง คำแรกที่ซาตานบอกกับเราเมื่อเราเผชิญการทดลองคือ มัน “แค่ครั้งเดียวไม่เป็นอันตรายหรอก” คำที่สองหลังจากที่เราพ่ายแพ้การทดลองไปแล้วคือ “ไหน ๆ เจ้าก็ทำให้ชีวิตล่มจมแล้ว เจ้าไม่ใช่เครื่องมือที่พระเจ้าจะทรงใช้ได้แล้ว ก็สนุกกับการทำบาปเถอะ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2901
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แก้วสารพัดนึก
นักประพันธ์: Phillips, John
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สอนคริสเตียนเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองกับพระเจ้า ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้เล่าเรื่องหลาย ๆ เรื่องเพื่อเป็นข้อคิดให้กับคริสเตียนที่กำลังหลงใหลอยู่ในความสุขบนโลกใบนี้ โดยลืมว่าความสุขที่แท้จริงคือการรับใช้พระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 15 ขนาดไฟล์: ID: #267
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา : ข้าพเจ้าไม่ต้องการปัญหาความยุ่งยาก
พระคัมภีร์: โยบ 2
นักประพันธ์: เมโดวส์ เจทส์ ที.
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวว่าไม่มีใครที่ต้องการปัญหาความยุ่งยาก แต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่เป็นความจริงซึ่งตรงกับคริสเตียนผู้เชื่อในสมัยปัจจุบันนี้คือ ปัญหาความยุ่งยากเข้ามาในชีวิตของท่านเป็นเหมือนกับโอกาสที่จะพิสูจน์ความเชื่อและการยอมจำนนของท่านต่อพระเจ้า ท่านกำลังอยู่ในการทดลองของมารซาตานเพราะว่ามารซาตานต้องการให้ท่านล้มลงพ่ายแพ้แต่พระเจ้าทรงต้องการให้ท่านประสพความสำเร็จ ท่านจะมีชัยชนะได้ในพระองค์.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3276
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความทุกข์เป็นเรื่องปกติ
พระคัมภีร์: 1 เปโตร 4
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ชีวิตของคริสเตียน ขอให้เราตระหนักถึงความจริงคือ ความทุกข์ยากลำบากทำให้ชีวิตสวยงามและมีคุณค่า อย่าลืมว่า ความทุกข์ยากลำบากทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์นั้น พระเยซูทรงเคยเผชิญมาหมดแล้ว “เมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้” (๑ โครินธ์ ๑๐.๑๓).
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6812
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความแตกต่างระหว่างความอธรรมและความชอบธรรมและผลในอนาคตของคนเหล่านั้น
พระคัมภีร์: สดุดี 33; สุภาษิต 15
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ความแตกต่างระหว่างความอธรรมและความชอบธรรมและผลในอนาคตของคนเหล่านั้น พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายในและภายนอกตัวเรา สุภาษิต 15:3 พระเนตรของพระเจ้าอยู่ในทุกแห่งหนทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดี สดุดี 33:18 ดูเถิดพระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์ สดุดี 34:16 แต่พระพักตร์ของพระเจ้า ตั้งต่อสู้คนทั้งหลายที่ทำการชั่ว เพื่อจะตัดอนุสรณ์ของเขาเสียจากแผ่นดินโลก
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3514
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:จุดยืนของผู้รับใช้
นักประพันธ์: จุรา หลักเพชร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ผู้รับใช้ต้องมีจุดยืนที่มั่นคงจึงจะรับใช้ได้ตลอดชีวิต มีเหตุการณ์มากมายซึ่งเกิดขึ้นขณะที่เรารับใช้พระเจ้า เห็นหลายคนล้มไป เห็นหลายคนสับสนและเห็นหลายคนรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็ง อดทน เป็นที่หนุนใจของคนอื่นแน่นอน ชีวิตของผู้รับใช้ต้องมีจุดยืนที่มั่นคง เราจะมีจุดยืนของผู้รับใช้พระเจ้าที่มั่นคงได้อย่างไร?
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3464
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ยุคสุดท้าย(1)
พระคัมภีร์: มัทธิว 24
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: American Southern Baptist Mission
เรื่องย่อ: ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า บรรดาสาวกของพระเยซูต้องการใคร่จะรู้ถึงอนาคต จึงพากันมาทูลถามพระองค์ว่า “ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบว่า เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ สิ่งใดจะเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และยุคเก่าจะสิ้นสุดลงอย่างไร” ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะเสื่อมสูญไป หากว่าใครก็ตามที่ต้องการรู้อนาคต ให้ศึกษาจากพระวจนะ (พระคัมภีร์) ของพระเจ้า หลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของเราคือ พระเยซูคริสต์ พระองค์ตรัสว่า “ผู้ใดที่วางใจในเราก็มีชีวิตนิรันดร์”
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6827
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ยุคสุดท้าย(2)
พระคัมภีร์: มัทธิว 24
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: สัญญาณของยุคสุดท้าย คือมีผู้สอนเทียมเท็จมีมากขึ้น การรบราฆ่าฟันกันลามไปทั่วโลก สงครามโลกครั้งสุดท้ายใกล้มาถึงจุดระเบิด มีแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิถี่ขึ้น ความหวาดระแวงและความเกลียดชังมีดีกรีเพิ่มขึ้นกว่าเดิม นี่เป็นสัญญาณว่า ใกล้ถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์เสเด็จกลับมาแล้ว ขอให้เราคริสเตียนพูดพร้อมกันว่า “พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด”.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6828
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:หม้อแห่งความตาย
พระคัมภีร์: 2 พงศ์กษัตริย์ 4
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้ จะพบถึงสาเหตุแห่งความแห้งแล้งสองประการ คือ ผู้นำไม่เชื่อพระเจ้า เข้าร่วมกับคนชั่ว เมื่อใดก็ตามที่คริสเตียนหรือคริสตจักรทำสองประการนี้ พระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะอวยพระพรแก่เราได้ และจะบังเกิดความแห้งแล้งในฝ่ายจิตวิญญาณ สำหรับคนที่รู้ตัวว่า เป็นหม้อแห่งความตาย ตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะจัดการแก้ไข ขอให้ร้องบอกแก่พระเจ้า (เหมือนลูกศิษย์ร้องบอกแก่เอลีชา) ขอพระโลหิตอันประเสริฐของพระเยซูชำระ แล้วความผิดบาปจะถูกขจัดออกไป และจะเป็นหม้อแห่งชีวิตอย่างแท้จริง.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6711
Share