ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตคริสเตียน (329)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การแต่งงาน (21)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 2 ย. ยืน..ยาว ในชีวิตสมรส
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงโอวาทที่ให้กับคู่สมรสทุกคนที่ดำเนินชีวิตสมรสด้วยความใจถ่อมลงทุกอย่าง มีใจอ่อนสุภาพอดทนนาน อดกลั้นต่อกันและกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวในองค์พระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5989
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ก่อนวิวาห์
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เป็นข้อคิดและแนวทางที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า และต้องการรู้ว่า ทำไมเขาจึงต้องตกอยู่ในห้วงรัก ควรมีคู่รักในวัยเรียนหรือไม่ เมื่อมีความรักท่วมท้นจิตใจ จะทำอย่างไร จะเลือกคู่ครองกับคนนั้นคนนี้ การแสดงบทรักต่อคู่รัก หรือคู่หมั้น เป็นสิ่งสมควรหรือไม่
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #19
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข้อคิดชีวิตครอบครัว
พระคัมภีร์: สุภาษิต 16; 1 เปโตร 3; สดุดี 127
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: วันนี้ผมมีข้อคิด 7 ประการในการดำรงชีวิตครอบครัวมาฝาก เชื่อว่าใครนำไปปฏิบัติตามน่าจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม อย่างน้อยผมก็ลองมาแล้ว 10 กว่าปีนี้ ซึ่งก็ได้ผลดีจริง ๆ ครับ ! ผมขอเรียกคำแนะนำนี้ว่า “7 สิ่งสร้างเสริมชีวิตครอบครัว” (ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับคริสตจักร และอาชีพการงานได้) ผมจะขออนุญาตใช้ตัวอักษร “ส” เป็นคำสรุปของแต่ละคำแนะนำ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3535
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ครอบครัว 50 ปี
พระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 6; 1 เปโตร 3
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ครอบครัวของเราเป็นตัวแทนหรือเอเย่นต์พระคริสต์ในโลกนี้ มีหน้าที่สานต่อพันธกิจในการนำข่าวดีแห่งความรอด แจ้งให้ทุกคนทั้งในบ้านและนอกบ้านผ่านคำพูด และการกระทำที่ดีของเรา ดุจเกลือ และแสงสว่างแห่งแผ่นดินโลก สิ่งนี้จึงเป็น แอกที่สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยาจะต้องร่วมกันแบก
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3350
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ครอบครัวแห่งรัก
พระคัมภีร์: สุภาษิต 13; สดุดี 144; สุภาษิต 14; สุภาษิต 23
นักประพันธ์: โมเสส ประจันนวล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้กล่าวถึงการมีครอบครัวแห่งรัก ถ้ามีปัญหาหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่ดีภายในครอบครัวก็ควรจะยกโทษให้กันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ แล้วควรหันหน้าเข้าหากันเพื่อช่วยกันแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้น เหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงอยู่กับเราตลอดเวลา ดังคำที่ว่า เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หามิได้.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6073
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความรัก:การเลือกคู่
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 24
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความรักและการเลือกคู่ซึ่งเราสามารถดูแบบอย่างได้จากบุคคลในพระคัมภีร์ ซึ่งจะเป็นบทเรียนให้เราได้ศึกษาถึงข้อดี ข้อด้อยของบุคคลเหล่านั้นรวมถึงสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม พื้นเพครอบครัว ความเชื่อ ทุกอย่างล้วนมีส่วนในการเลือกคู่ครองที่ดีเพื่อที่จะไม่มีปัญหาในอนาคต.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6041
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเชื่อและวิธีแก้ปัญหาโดยสามีภรรยา
นักประพันธ์: โสภณ ชีวะธนรักษ์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความเชื่อกับวิธีการแก้ปัญหาในครอบครัวของอับราฮัม เราจะได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้ด้วยกันคือการรอคอยเวลาของพระเจ้าอย่ารีบร้อนตัดสินใจ เพราะพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ดีต่อเรา ให้เราเรียนรู้ที่จะรอคอยด้วยความอดทนจนถึงเวลาที่พระเจ้าจะทรงนำสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาและเรียนรู้ที่จะไม่ดิ้นรนทำอะไรเพื่อให้ตัวเองสบายใจ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #6589
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่ครองผู้รับใช้
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1; ปฐมกาล 2
นักประพันธ์: พงศ์ธร ชำรัมย์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของคู่ครอง คู่อุปถัมภ์ซึ่งหมายถึงผู้ร่วมงานหรือผู้ช่วยงานที่ดีตามลักษณะที่ปรากฎในพระคัมภีร์ เพราะพระเจ้าทรงอวยพรผู้รับใช้พระเจ้าผ่านทางคู่ครองของผู้รับใช้เพื่อที่จะเสริมสร้างและเกื้อหนุน ช่วยเหลือกันและมีส่วนในพันธกิจของพระเจ้า.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6345
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คู่ชีวิต
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องคู่ชีวิตเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกัน แต่สำหรับคริสเตียนแล้วปัญหาที่สำคัญที่สุดจะต้องเผชิญก็คือการเลือกสามี หรือภรรยาให้ถูกต้องและเหมาะสมจริง ๆ ไม่มีครั้งใดในชีวิตที่ท่านจะต้องรับคำแนะนำจากพระเจ้ามากเท่าครั้งนี้ เป็นการน่าเศร้าสลดใจสักเท่าใดที่หนุ่มสาวพากันตัดสินใจดำเนินชีวิตคู่กับคนที่มีทัศนะไม่ลงรอยกันในเรื่องสำคัญที่สุดคือศาสนา.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6511
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ถ้าคิดจะรักก็อย่าทำให้เสียใจ
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: BSC BOOK
เรื่องย่อ: หนังสือ ถ้าคิดจะรักก็อย่าทำให้เสียใจ เล่มนี้ได้มีคำแนะนำและเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของคู่รัก หรือครอบครัว เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนำบทเรียนต่าง ๆ มาพัฒนา ความสัมพันธ์รักของคุณของคู่ครองของคุณ ชีวิตสมรสของคุณจะเป็นดุจดังสวรรค์ คุณจะมีชีวิตรักที่มีความสุขแน่นอน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 39 ขนาดไฟล์: ID: #7362
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บ่วงสมรส
นักประพันธ์: Trobisch, Walter
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ปัญหาเพศสัมพันธ์และชีวิตสมรส เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ ทุกภูมิภาคของโลกเป็นปัญหาที่สร้างความหนักใจแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และกุลบุตรกุลธิดา เป็นอย่างยิ่ง ทางกองคริสเตียนบรรณศาสตร์ตระหนักถึงปัญหานี้อยู่เสมอและได้ผลิตหนังสือเกี่ยวกับเพศ สัมพันธ์และชีวิตสมรสมาแล้วหลายเล่ม เพื่อชี้แนวทางในการติดต่อสัมพันธ์กับเพศตรงกันข้ามและดำเนินชีวิตสมรสที่ถูกต้อง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 116 ขนาดไฟล์: ID: #150
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บ้านคือวิมานของเรา
นักประพันธ์: Dehaan, R.W.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ทุกคนปรารถนาจะมีครอบครัวในอุดมคติ อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-แม่และลูกดำเนินไปอย่างราบรื่นชื่นบาน อยากจะเห็นบ้านเป็นอาณาจักรของพ่อเป็นโลกของผู้เป็นแม่ และเป็นวิมานของพวกลูก ๆ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 39 ขนาดไฟล์: ID: #130
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ผู้หญิงถือท้าย-ผู้ชายพายเรือ
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการทรงสร้างของพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีลักษณะผสมผสานของชายและหญิงอยู่ในตัวอย่างสมดุลย์ ดังนั้นให้นำความโดดเด่นลักษณะพิเศษของหญิงและชายที่จะนำมาเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #5997
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พลังแห่งการให้คำมั่นสัญญา
นักประพันธ์: ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงชีวิตครอบครัวที่ต้องรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยสัญญากันไว้ว่าจะรักและสัตย์ซื่อ ฉะนั้นให้คู่สมรสที่จะรักษาความสัตย์ซื่อของตนเอง รักษาคำมั่นสัญญาที่ได้กระทำต่อพระพักต์พระเจ้าในวันสมรสของท่านนั้นเพื่อส่งความสัตย์ซื่อนี้ต่อไปยังลูกหลานให้ไปถึงหลักชัย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6005
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รักนั้นคือความเข้าใจ
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความเข้าใจในความรัก อย่าคิดว่ามีแค่ฉันและเธอรักกันก็พอแล้ว โดยไม่สนใจหรือต้องการสิ่งใดอื่นอีก ความสุขจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการใช้เวลา อุทิศตัวให้แก่กันและกัน การมีความรักที่เข้าใจกันเหมือนดังพระคัมภีร์สอนว่า สามีก็เช่นกัน จงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจเธอ จงให้เกียรติแก่ภรรยา ทั้งชายและหญิงต้องรักและเข้าใจซึ่งกันและกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6035
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รักใหม่
พระคัมภีร์: สุภาษิต 31
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความรัก ให้เราเองที่จะใส่ใจต่อความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว หรือบุคคลรอบข้างมากยิ่งขึ้น โดยการมอบความรักให้แก่กัน ดูแลเอาใจใส่มากยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5909
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ริเริ่มชีวิตสมรส
นักประพันธ์: Sinker, Margaret
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ เป็นหนังสือที่กล่าวถึงปัญหาและประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของชายหญิงที่เพิ่งสมรสใหม่ ๆ จากชีวิตจริง ของสามีภรรยาคู่หนึ่ง ที่สมรสใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำต่าง ๆ โดยนำพระคำของพระเจ้ามาแก้ไขปัญหา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 45 ขนาดไฟล์: ID: #20
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สตรีปี 2002:สิ่งที่หายไปในครอบครัว
พระคัมภีร์: ยอห์น 4
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้สำหรับเตือนสติทุกคนในครอบครัวให้ตระหนักถึงความสำคัญของคนในครอบครัว เพราะสิ่งที่ขาดหายไปในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดในปัจจุบันนี้คือ การให้เกียรติกัน การนับถือซึ่งกันและกัน การขาดกันยอมรับซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัว ฉะนั้นให้เราที่จะสำรวจตัวเองว่ามีสิ่งไหนที่หายไปเพื่อที่เราจะกลับมาเติมเต็มซึ่งกันและกันในครอบครัว
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #6262
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สมรส : สมรัก หรือสำลัก?
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ในกระบวนการการให้คำปรึกษาสำหรับคู่สมรสนั้นจะต้องเริ่มที่ “การให้คำปรึกษา ก่อนแต่งงาน” และตามด้วย “การให้คำปรึกษา ใน การครองเรือน” เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง “การให้คำปรึกษาหลังการแต่งงาน” เนื่องจากเนื้อที่มีจำกัด จะพูดจะเขียนอะไรมาก็ไม่ได้ ก็เลยขอเสนอเนื้อหาบางส่วนของคำปรึกษาที่ควรจะให้แก่คู่สมรสทุกคู่ ไม่ว่าจะเป็นก่อนแต่งงานหรือแต่งงานแล้ว (แต่ยังไม่เลิกกัน) สิ่งที่คู่สมรสทุกคู่ควรจะตื่นตัวและเรียนรู้มีหลายประการแต่ในที่นี้ขอเตือนสติท่านให้หลีกเลี่ยงการถ่ายหรือระบายสิ่งที่ไม่ต้องการ ที่เรียกกว่า “ขี้” ใส่กันและกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3313
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สวรรค์บนดิน
นักประพันธ์: ธารินทร์ .
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เรื่องนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงของคริสเตียนหลายคน โดยนำมาตัดต่อเป็นเนื้อเรื่องอันเดียวกัน เพื่อสะดวกแก่การดำเนินเรื่องและการอ่าน ให้แง่คิดเกี่ยวกับการแต่งงาน ชีวิตครอบครัวแบบไทยๆ และแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่สัมฤทธิ์ผล เพื่อการดำเนินชีวิตคู่ให้ประสบความสุขตลอดไป
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 63 ขนาดไฟล์: ID: #8129
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สุข แม้ว่าสมรส
นักประพันธ์: ลาเฮย์ ทิม
ผู้พิมพ์: Tyndale House Publishers
เรื่องย่อ: ทุกครอบครัวปรารถนาความสุข และหลายครอบครัวหาความสุขโดยการอ่านหนังสือ โดยขอคำปรึกษาและเข้าสัมนา ฉะนั้นวิชาหนึ่งที่โรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์ แบ็บติสต์ กำลังสอนอยู่ คือวิชาชีวิตครอบครัว หนังสือเล่มนี้มาจาก “How to be happy though married” เขียนโดยTim Lahaye
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 38 ขนาดไฟล์: ID: #1080
Share