ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตคริสเตียน (329)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คำพยาน (30)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: "My Life"
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: My Life เป็นเรื่องเล่าชีวิตของอดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน ที่ได้เปิดเผยถึงชีวิตที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดี จากเรื่องของบิล คลินตัน มีบทเรียนอะไรบ้างในฝ่ายจิตวิญญาณ ที่เราจะนำมาใช้สำหรับการดำเนินชีวิตของเราได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6001
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ขอบคุณพระเจ้า
พระคัมภีร์: สดุดี 92
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
เรื่องย่อ: ขอบคุณพระเจ้า เป็นบทความที่ได้สอนให้เราขอบคุณพระเจ้า ระลึกถึงพระคุณและความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเรา ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้เรามีใจรักที่จะขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอ และจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่ดีในชีวิตของเราและพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดในบุตรของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #4228
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข่าวประเสริฐแห่งการบำบัดโรค
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: คณะ ซีเอ็มเอมิชชั่น
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้นำความหวังและทำให้คนเจ็บป่วยเป็นจำนวนพัน ๆ ได้หายโรค โดยฤทธิ์อำนาจของพระจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 72 ขนาดไฟล์: ID: #98
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำพยานของคุณลำยวน แสงสวรรค์
นักประพันธ์: สงคราม จันทรภาค
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำพยานบอกเล่าประสบการณ์ชีวิต เริ่มตั้งแต่การมาเชื่อพระเยซูคริสต์ การช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า ซึ่งเป็นคำพยานที่หนุนใจแก่พี่น้องคริสเตียนเป็นอย่างมาก.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6239
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำพยานของอาจารย์หวัง จีนแผ่นดินใหญ่
นักประพันธ์: คนรักดี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้เป็นคำพยานของอาจารย์หวัง การรับใช้ในประเทศจีน การประกาศข่าวประเสริฐและแบ่งปันพระธรรมของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #6469
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำพยานจากผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์คลื่นยักษ์สินามิถล่มภาคใต้
นักประพันธ์: อินทิรา ลาวัลย์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำพยานขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงปกป้องและสงวนชีวิต เพื่อให้มาเป็นพยานถึงความรักและการทรงสถิตอยู่ของพระองค์ เราอาจจะมองไม่เห็นว่าพระเจ้าอยู่ตรงไหนแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้น อยู่กับเราเสมอตลอดเวลา.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6031
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำพยานชีวิต
นักประพันธ์: สมสกุล ป้องมงกุฎ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณสมสกุล ป้องมงกุฏ หลังจากที่เขาได้รับเชื่อพระเจ้า ชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก อีกทั้งคุณสมสกุล ป้องมงกุฏ ยังได้ชวนสมาชิกในบ้านหันมาเชื่อในพระเยซูคริสต์อีกด้วย คุณสมสกุลเชื่อว่าพลังอธิษฐานของเขากับกลุ่มแคร์ได้เปลี่ยนชีวิตของเขา พระเจ้ารักผม พระเจ้ารักโลก พระองค์จึงส่งพระเยซูคริสต์เจ้าลงมาตายแทนความผิดบาปของชาวโลกจริง ๆ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกผม ผมจะต้องทำหน้าที่คริสเตียนที่ดีต่อไป เพราะพระคุณความรักของพระองค์ที่มีต่อผม.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6284
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จนมุม
นักประพันธ์: การุณย์ ศรีสมบัติ
ผู้พิมพ์: คริสตจักรมหาพรสุขุมวิท
เรื่องย่อ: วันหนึ่งทุกคนจะต้องจนมุมเหมือนกับ นักมวย จะต้องจนอยู่ที่มุมเวที คนพาล จะเสียท่าตำรวจ และจนอยู่ที่มุมห้องขังคนโต คนดัง ก็จะต้องจนเหมือนกัน นั่นคือมุมหีบใส่ศพ ส่วนวิญญาณชั่วร้ายนั้นจะจนมุมอยู่ในนรก แต่วิญญาณที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ก็อยู่ในมุมสีทอง คือแผ่นดินสวรรค์ ท่านจะเลือกจนมุมอยู่ที่ไหน?
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 15 ขนาดไฟล์: ID: #5192
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตและความหวังใหม่ของคุณโก๋
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำพยานชีวิตและความหวังใหม่ของคุณโก๋ตีพิมพ์ในข่าวสารพันธกิจเรือนจำคริสเตียนในประเทศไทย เป็นภาพสะท้อนของ การกลับใจจากความบาป ชุมชนผู้เชื่อพระเยซูคริสต์ ที่เป็นเสมือนพี่ชาย ยินดีและเต็มใจกับน้องผู้หลงหาย แม่ผู้มอบสิ่งดีที่สุดคือพระเจ้า ให้ลูกผู้หลงผิด.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6052
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ถั่วเนรมิต
นักประพันธ์: Carver, George Washington
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องนี้เป็นชีวประวัติของ ดร. ยอร์ช วอชิงตัน คาร์เวอร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวนิโกรคนสำคัญ ความสำเร็จของท่านทั้งนี้เนื่องมาจากสติปัญญาอันหลักแหลม และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อยกฐานะกสิกรให้ดีขึ้น ท่านเป็นผู้ที่มีความถ่อมใจ พึ่งพาอาศัยในการทรงนำของพระผู้เป็นเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 60 ขนาดไฟล์: ID: #90
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำไมผมจึงรับใช้พระเจ้า?
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: BSC BOOK
เรื่องย่อ: หนังสือเรื่องทำไมผมจึงรับใช้พระเจ้า อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ เขียนขึ้นมาเพื่อบอกเล่าถึงชีวิตของท่านที่ได้มารู้จักกับพระเจ้า และทำไมจึงตัดสินใจรับใช้พระเจ้า พระเจ้าทรงรักและทรงกระทำการที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของอาจารย์ธงชัยอย่างมากมาย ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่าน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #7361
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำไมเล่า
นักประพันธ์: Laidlaw, R.A.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เป็นคำเทศนาของพ่อค้าต่อคนงานในบริษัทของเขาได้ยกตัวอย่างของชายหนุ่มผู้หนึ่งให้ลูกน้องของเขาฟัง เพื่อให้ผู้พบเห็นได้อ่านจะได้นำข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ไปในชีวิตและเป็นแนวทางในการดำเนิดชีวิตต่อไปในอนาคตได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 30 ขนาดไฟล์: ID: #232
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บาระนาบาที่รัก
นักประพันธ์: จุฬินทร์ ตกแต่ง
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสืออนุสรณ์เล่มนี้ ผู้จัดได้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงศาสนาจารย์สุข พงศ์น้อย โดยได้รวบรวมประวัติชีวิตส่วนตัว การทำงานรับใช้ของท่าน โดยมีบทความต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในแง่คิด ประสบการณ์ การดำเนินชีวิตของท่าน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 67 ขนาดไฟล์: ID: #8145
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์ของคริสเตียนคนสำคัญ เล่ม 1
นักประพันธ์: Lawson, James Gilchrist
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้บรรจุเรื่องข้อเท็จจริงในชีวิตของคนสำคัญๆ ซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างใกล้ชิด ล้วนแต่เป็นบุคคลที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า “ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์” และประสบการณ์ทั้งหมดเมื่อรวมแล้วก็เป็นผลจากการ “รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จนเต็มล้น” เหมือนกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 120 ขนาดไฟล์: ID: #79
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พยานพระเยโฮวาห์จริงหรือเท็จ
นักประพันธ์: Seigle, A.G.
ผู้พิมพ์: คณะ ซีเอ็มเอมิชชั่น
เรื่องย่อ: คณะพยานของพระเยโฮวาห์ได้เริ่มตั้งขึ้นเมื่อปี 1872 โดยบุคคลผู้หนึ่งชื่อว่า ชาลล์ รัสเซล เป็นบุคคลที่ได้รับการอบรมศึกษาเพียงเล็กน้อย แต่เป็นผู้แต่งหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ตามอารมณ์ของตัวเองไว้หลายเล่มคัดข้อความที่พวกพยานพระเยโฮวาห์เขียนไว้ และพระธรรมในพระคริสตธรรมคัมภีร์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 19 ขนาดไฟล์: ID: #155
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระสัญญาของพระเจ้า
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12
นักประพันธ์: อารีรัตน์ จันตระกูล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำพยานขอบคุณพระเจ้า พระเมตตาความรักของพระเจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาดูแล พระเจ้าทรงอุ้มชูมาตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษหลังจากที่ดิฉันรอดตายจากน้ำ พวกเราใส่ใจอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า เมื่อก่อนนี้อธิษฐานยังไม่เป็น ได้แต่ฟังย่าอธิษฐานบางทีก็ขอย่าอธิษฐานให้ ตั้งแต่นั้นมาดิฉันและน้องก็มีความเชื่อพระเจ้ามากขึ้นและใช้ชีวิตที่ผูกพันกับพระเจ้าตลอดมา.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6121
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้า! ถ้าพระองค์มีจริง ขอให้...
นักประพันธ์: อรัญ ยูแบงค์
ผู้พิมพ์: Thai Christian Foundation
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ถึงพระราชกิจของพระเจ้าและคำพยานประสบการณ์ชีวิตของบุคคลต่างๆ ที่ได้รับการสัมผัสจากพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 271 ขนาดไฟล์: ID: #8264
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มอบไว้ในพระหัตถ์พระเจ้า
นักประพันธ์: เจอร์รี่ ไว้ท์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความตอนนี้เป็นคำพยานของเจอร์รี่ ไว้ท์ ที่พระเจ้าได้ทรงนำถึงแม้จะต้องเผชิญอุปสรรคนานับประการ พระเจ้าได้ทรงนำในสถานการณ์ต่าง ๆ พระเจ้าไม่เคยทำให้ผิดหวังในพระองค์พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาเสมอ ถ้าเราจริงใจ เชื่อฟังและติดตามพระเยซูคริสต์ให้เกียรติกับพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6730
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มุ่งตัวสู่ชัยชนะ
นักประพันธ์: พิพัฒน์ ประสาธน์สุวรรณ์
ผู้พิมพ์: สุริยบรรณ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำพยาน จากประสบการณ์จริงของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ในชีวิต เพื่อที่จะหนุนจิตชูใจ และเป็นกำลังของท่านในการสู้ชีวิตจนได้ชัยชนะ เหนือสิ่งอื่นใด ท่านจะได้เรียนรู้เคล็ดลับที่จะได้ชัยชนะจากอีกหลายประสบการณ์ชีวิตในหนังสือเล่มนี้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 64 ขนาดไฟล์: ID: #5183
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยอดสามี ศรีภรรยา
นักประพันธ์: อ่อนสี ลำภา
ผู้พิมพ์: คณะกรรมการเยาวชนคริสเตียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่องย่อ: เนื่องในวันที่ 14 มกราคม 1984 เป็นวันครบรอบ 10 ปี ที่คุณพ่อเขียน ลำภา ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าข้าพเจ้าผู้เป็นภรรยาพร้อมลูกหลานทุกคน ด้วยความอาลัยรักและคิดถึงพระคุณความดีของท่านที่มีต่อครอบครัว ขณะเมื่อเราอยู่ร่วมกันในโลกนี้ถึง 30 ปี ท่านได้ทำหน้าที่ของผู้นำอย่างสมบูรณ์ วันนี้ 14 มราคม ซึ่งเป็นวันที่ท่านจากไป ข้าพเจ้าและลูก ๆ ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น เพื่อไว้อาลัย และระลึกถึงท่าน ข้าพเจ้าได้จัดทำหนังสือเล็ก ๆ เล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแด่พี่น้องที่มาร่วมเป็นเกียรติระลึกถึงพ่อเขียนวันนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ต้องการเป็นพ่อบ้าน แม่เรือนที่ดี
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 23 ขนาดไฟล์: ID: #5225
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ระลึกถึง ศจ.จรัล อุประคำ
นักประพันธ์: ศรีพรรณ สิทธิพงศ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บันทึกประวัติการทำงาน ประวัติครอบครัว คุณงามความดีของศาสนาจารย์จรัล อุประคำ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #2162
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สัมผัสรัก
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: .,ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือ สัมผัสรัก เป็นหนังสือชีวประวัติของศาสนาจารย์ ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร ท่านได้เขียนถึงประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว ประสบการณ์การรับใช้พระเจ้า การดำเนินชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยพระคุณและความรักมั่นคงของพระเจ้าตลอด 70 ปีที่ผ่านมาในชีวิตของท่านเพื่อผู้อ่านทุกท่านที่อ่านแล้วจะร่วมขอบพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในชีวิตของผู้อ่านเองด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 166 ขนาดไฟล์: ID: #8163
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สู่อ้อมอกของพระผู้เป็นเจ้า ผศ.รัศมี คันธเสวี
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในเรื่องนี้ได้เล่าถึงการดำเนินชีวิตของผศ.รัศมี คันธเสวี ถึงแม้ว่าชีวิตของท่านจะต้องเจออุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ มากมาย แต่ท่านก็ยังเป็นคนที่มุ่งมานะอดทนต่อปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจนท่านได้สำเร็จการศึกษา ต่อมาในการดำเนินชีวิตของท่านเป็นบุคคลที่ยอมอุทิศตัวเพื่อการทำงานที่ตนเองทำอย่างจริงจัง ไม่ว่างานนั้นเป็นงานที่คนอื่นเห็นว่าต่ำต้อยและไม่สำคัญก็ตาม ท่านจะทำหน้าที่เกินกว่าที่ได้รับมอบหมาย ฉะนั้นทุกคนควรยึดเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติและปฏิบัติในชีวิตของเรา การทำงานทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของงานในหน้าที่ ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ และเราต้องตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพหรืองานที่เราทำตอนนี้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในสิ่งที่ทุกคนทำอีกด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 9 ขนาดไฟล์: ID: #2275
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาจารย์ผู้ไร้ปริญญา
นักประพันธ์: สัมฤทธิ์ วงษ์สังข์
ผู้พิมพ์: แผนกชูชีพแหล่งประชาคมในเมืองฯ
เรื่องย่อ: เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตและการงานของ อาจารย์พ่วง อรรฆภิญญ์ Rev. Puang Akkapin ผู้ไม่เคยได้รับกลิ่นไอจากมหาวิทยาลัยเลย เรียนหนังสือด้วยกระดานชนวนและดินสอหิน แต่พระเจ้าก็ได้ทรงใช้ท่านเป็นผู้นำขั้นอัจฉริยะผู้หนึ่ง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 98 ขนาดไฟล์: ID: #1854
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เจาะทะลุ มิติมืด
นักประพันธ์: ป.กีรติบดี
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้พูดถึงการต่อสู้กับสงครามมืดของศิษยาภิบาลเท็ดแฮกการ์ดและสมาชิกในเมืองโคโลราโด สปริงส์ เป็นเมืองของแม่มด แต่แฮกการ์ดก็ไม่กลัวไม่หวั่นไหวอะไร เพราะเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงจะช่วยเขาให้อยู่ในเมืองนี้ได้ และอีกอย่างแฮกการ์ดยังกล่าวว่าเป็นพลังของการอธิษฐานที่เจาทะลุมิติมืดของโคโลราโด สปริงส์และยังยืนยันว่าการอัศจรรย์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุก ๆ สถานที่.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3304
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เด็กผู้ใฝ่การศึกษา
นักประพันธ์: ดามาโต แคทเธอริน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องเล่าของเด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริง และเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ในการศึกษา เพื่อให้เด็กที่มาอ่านจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่างแก่เด็กทั่วๆไปในการดำเนินชีวิตในอนาคต
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #44
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อเธอเป็น "มะเร็ง"
นักประพันธ์: พอน เปี่ยมศรัทธา
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เรื่องราวประสบการณ์จากผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง พระเจ้าทรงรักษาให้หาย และได้กลับมาช่วยเหลือคนที่เป็นโรคมะเร็งเหมือนเธอ เรื่องราวชีวิตประสบการณ์มากมายในเรื่องนี้จะทำให้เราได้รู้ถึงพระคุณและความรักแท้จริงของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงปกป้องและรักษา พระเจ้าทรงอยู่ด้วยแม้วันที่มืดมิดที่สุดในชีวิตของเราและวันที่เรามีความสุขที่สุดเช่นกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #6748
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เรื่องจริงจากประเทศต่าง ๆ
ผู้พิมพ์: คณะ โอเอ็มเอฟมิชชั่น
เรื่องย่อ: เรื่องจริงจากประเทศต่างๆ คือ บรรดาผู้ที่เชื่อในพระเยซูเจ้า ได้ยอมสละชีวิตและความสุขสบายของตนออกไปทั่วโลกประกาศกิตติคุณของพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ที่ได้รับการยกโทษและการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์สมควรกับสวรรค์ของพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #1844
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แสงแห่งความหวังสำหรับผู้ป่วย
นักประพันธ์: อกิระ ฮาโตริ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้กำลังใจกับผู้ป่วย ผู้ที่กำลังเผชิญกับความเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บ ผู้ที่ตกอยู่ในความทรมาน ผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคภัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านมีกำลังใจมากขึ้นโดยนำเรื่องราวของบุคคลที่เคยเจ็บไข้มาเป็นพยานโดยผ่านการรักษาจากพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #123
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โอกาสรอด 30%
นักประพันธ์: วรรณา ชานวิทิตกุล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความคำพยานของคุณวรรณา ชานวิทิตกุล เขียนเล่าเรื่องราวที่ตนเองเป็นโรคมะเร็ง แต่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่หรือตาย ก็เพื่อพระเจ้า ไม่มีความกังวลใด ๆ เพราะเชื่อว่ารอดจากบาปและความตาย มีชีวิตใหม่ในพระเจ้าแล้ว
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6643
Share