ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การประกาศ (127)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การกลับใจ (17)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กว่าจะมาเป็น...คอนเสิร์ตผู้ต้องขังครั้งแรกของโลกในไทย
พระคัมภีร์: กิจการ 16
นักประพันธ์: ต้นไผ่
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้จะเป็นที่หนุนใจอันเปี่ยมด้วยพระพรแด่ผู้อ่านทุกท่าน และนำท่านให้ประจักษ์ถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านชีวิตของผู้ต้องขัง และทีมงานโครงการเสียงเพลงสร้างชีวิต ให้มีโอกาสเดินทางเข้าออกเรือนจำได้อย่างเสรี เพื่อกระทำพันธกิจรับใช้ประกาศฯ ไปในหลายจังหวัด พระองค์เลือกใช้ผู้ต้องขังมากกว่าคุณหรือ? พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์นำ อ.เปาโล อย่างไร? พระองค์ก็จะทรงนำผู้ต้องขังและผู้รับใช้หลายท่านในปัจจุบันดุจเดียวกัน
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6220
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความอัศจรรย์ของการเนรมิตสร้าง
นักประพันธ์: วิลสัน วอลเตอร์ แอล.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: การสนทนาระหว่าง ดร.ทอลบอท ประธานกรรมการแห่งสถานศึกษาพระคริสตธรรม และดร. วิลสัน ซึ่งเป็นนายแพทย์ผู้มีชื่อเสียง ทั้งเป็นนักวิทยาศาสตร์ และเป็นอาจารย์สอนพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์และทรงมีความรักต่อสิ่งที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้างขึ้นมา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 21 ขนาดไฟล์: ID: #1275
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเชื่อ ความหวัง และการกลับใจใหม่ หลังเหตุการณ์ก่อการร้ายและวินาศกรรม
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: 11 กันยายนไม่เพียงแต่จะเป็นวันที่คนอเมริกันต้องโศกเศร้าอย่างแสนสาหัสกับการถูกวินาศกรรมเท่านั้น แต่มันยังเป็นวันคนอเมริกันทั่วประเทศ “อธิษฐาน” และ “วิงวอน” ต่อพระเจ้าด้วย ความเชื่อและศาสนากลายเป็นหัวข้อข่าวที่ทุกสื่อต่างพูดถึง สำนักข่าว Fox News รายงานว่า “ชาวอเมริกันได้ค้นพบพลังแห่งความเชื่ออีกครั้งหนึ่ง” การแสดงออกที่โด่ดเด่นอีกประการหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนอเมริกันหันมาตระหนักถึงพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็คือการที่สมาชิกสภาคองเกรซยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กัน และกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันในรัฐสภาว่า “ขอพระเจ้าทรงอวยพรอเมริกา”
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3626
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำเตือน! ที่เป็นพระพร
นักประพันธ์: สมเกียรติ วรรณศรี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำเตือน หรือการเตือนสติ การพูดหนุนใจซึ่งกันและกัน การคอยตักเตือนเพื่อไม่ให้คนอื่นหลงผิด ถ้าทำอย่างถูกต้องก็จะเป็นสุขกันทั้งสองฝ่าย ดังในพระคัมภีร์ที่ว่า คำตักเตือนที่ฉลาดกับหูที่คอยฟัง ก็เหมือนแหวนหรืออาภรณ์ทองคำ การพูดตักเตือนที่จริงใจก็เป็นพระพรสำหรับชีวิตของตนเองและผู้อื่น
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6037
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จงเตรียมพร้อมบัพติศมา
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: จงเตรียมพร้อมบัพติศมามนุษย์ พยายามสร้างหนทางเพื่อกลับมามีชีวิตนิรันดร์และให้หลุดพ้นจากอำนาจของบาป ที่ได้นำมนุษย์ไปสู่ความตายในที่สุดแผนการของพระเจ้าจึงได้ปรากฏขึ้นคือ พระเยซูคริสต์ ได้ทรงเสด็จเข้ามาเพื่อช่วยเหลือให้มนุษย์ได้รับความรอดนิรันดร์และชีวิตนิรันดร์อีกครั้ง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #1279
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตใหม่ในพระเจ้า
นักประพันธ์: สุมาลี จงศิริวิโรจน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อชีวิตบังเกิดใหม่ในพระเจ้า หัวที่เคยปวด สิ่งที่เคยทำร้ายข้าพเจ้าก็ไม่มีผลอีกต่อไป แต่กลับได้สิ่งที่ดีงาม...ความรู้สึกเหล่านี้ยากมากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ คงต้องให้ลองหลับตานิ่ง ๆ และสัมผัสถึงความปีติยินดีท่วมท้นเข้าในจิตใจเสมือนกับน้ำซึ่งค่อย ๆ ล้นค่อย ๆ ล้นและล้นแรงขึ้นตามลำดับจนพุ่งออกมาคือความมีสันติสุขเหลือขนาด สุดพรรณนาขณะนี้ข้าพเจ้าได้บังเกิดใหม่เป็นเวลา 16 เดือน เป็น 16 เดือนที่มีสันติสุขมากมายและสิ่งสำคัญคือการไปโบสถ์ ไม่ใช่เป็นแค่หน้าที่ของคริสเตียนเท่านั้น แต่กระทำด้วยความชื่นชมยินดี ด้วยใจกายมอบถวายต่อพระคริสต์จริง ๆ
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3574
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทรงเป็นขึ้นแล้ว ข้อพิสูจน์สุดยอด
นักประพันธ์: วีรชัย โกแวร์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งการทรงเป็นขึ้นจากความตายเป็นเครื่องยืนยันถึงการที่พระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา เรื่องราวการฟื้นพระชนม์บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า และท่านจะรอดถ้าท่านเชื่อในพระนามของพระองค์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5902
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยอห์น 3:16
พระคัมภีร์: ยอห์น 3
นักประพันธ์: มาโนช แจ้งมุข
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ซึ่งเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างโลกจักรวาลรวมทั้งมนุษย์ทุกคนด้วย
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5982
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สหายเลิศ
ผู้พิมพ์: Resources For Missions
เรื่องย่อ: เรื่องสหายเลิศ ในที่นี้ได้ให้ความหมายของสหายเลิศคือพระเยซูคริสต์ ที่พระองค์จะอยู่เคียงข้างเรา คอยช่วยเหลือ หนุนกำลังของเรา เป็นเพื่อนที่คอยปลอบโยน เป็นเพื่อนที่คอยเสริมสร้างเราให้เติบโตขึ้น ไม่มีสหายที่ไหนที่จะดีเลิศเลอเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ได้ทรงหลั่งโลหิตเพื่อชำระล้างบาปของเรา และพระองค์จะอยู่กับเราเสมอ
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6850
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สุดปลายแผ่นดินโลก(เดิมชื่อการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์)
นักประพันธ์: Orr, William W.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: “การเป็นพยานเพื่อพระคริสต์” หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ เหมาะสำหรับคริสเตียนทุกคน ที่มีความหมายปรารถนาอย่างแรงกล้าในอันที่จะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #290
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เปลี่ยนชีวิต
นักประพันธ์: หนอนตัวเล็ก
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้ได้กล่าวถึงชีวิตของเลวิส ลาเวส เจ้าหน้าที่พัศดีที่คุกซิง ซิง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคุกมหาโหด แต่พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงที่นี่เพราะแคทธอลีนซึ่งเป็นภรรยาของเลวิส ลาเวส ได้เข้ามาช่วยเหลือคนที่อยู่ในคุก ได้อธิษฐานเผื่อและรักนักโทษด้วยความจริงใจทำให้นักโทษที่นี่ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิต
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5923
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เป็นคริสเตียน...ได้อย่างไร?
นักประพันธ์: Stewart, Robert R.
ผู้พิมพ์: คณะแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย แผนกบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำถามสองข้อที่ข้าพเจ้ามักจะพบบ่อย ๆ จากคนทั่ว ๆ ไปคือ (1) “จะเข้าศาสนาคริสเตียนได้อย่างไร?” และ (2) “ถ้าเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไป?” หนังสือที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ จะช่วยตอบคำถามสองข้อนี้โดยใช้พระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นหลักคำสอนมาอธิบาย
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 27 ขนาดไฟล์: ID: #124
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แบ่งปันพระคริสต์แก่ชาวมุสลิม
นักประพันธ์: ดุสิต ลาวพันธ์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: แบ่งปันพระคริสต์แก่ชาวมุสลิมเป็นคำพยานของอาจารย์ดุสิต ลาวพันธ์กล่าวถึงเรื่องยากมากที่จะไปเป็นพยานให้เขาฟังไม่เคยมีเป้าหมายที่จะนำมุสลิมสักคนหนึ่งมาถึงความรอด
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3526
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:กลับด้วยความยินดี
พระคัมภีร์: สดุดี 126
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: จงระลึกว่า แต่เดิมเราเป็นคนบาปและต้องพินาศในบึงไฟนรก พระเยซูคริสต์เสด็จมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษบาปของเรา หน้าที่ความรับผิดชอบของเราคือ ประกาศข่าวประเสริฐด้วยความมานะอดทน และจะมีบำเหน็จมากมายรอเราอยู่ที่สวรรค์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6829
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความเชื่อแห่งคริสต์มาส
พระคัมภีร์: ลูกา 1
นักประพันธ์: อาร์.แอล. เควกเกบูช
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บางทีสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดเกี่ยวกับพระเยซูคือธรรมชาติของพระองค์ เป็นพระเจ้า แต่ก็เป็นมนุษย์ พระเจ้า แต่ยังเป็นมนุษย์ เป็นของสวรรค์ แต่ก็เป็นของโลกนี้ ถ้าโดยความเชื่อ คนหนึ่งคนใดสามารถยอมรับการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ดังนั้นโดยความเชื่อคนนั้นก็สามารถรับการอัศจรรย์ในความต้องการส่วนตัว เพราะว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์ผู้ทรงทำให้เกิดการอัศจรรย์ของการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทำการอัศจรรย์เพื่อเรา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3496
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ชีวิตที่เป็นเหตุให้คนเป็นอันมาก สรรเสริญพระเจ้า
พระคัมภีร์: ฟีลิปปี 2; มัทธิว 5; ยอห์น 15; มาระโก 2
นักประพันธ์: จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ชีวิตที่เป็นเหตุให้คนเป็นอันมาก สรรเสริญพระเจ้า หนึ่ง. ต้องเชื่อฟังพระเจ้า สอง. ต้องสำแดงความสว่างออกมาจากชีวิต สาม. ต้องเกิดผลมาก สี่. ต้องรับการรักษาจากพระเจ้า
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3468
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:อิมมานูเอล
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 7
นักประพันธ์: สมยศ เลิศสิริการ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ความยินดีบนแผ่นดินโลกทุกยุคทุกสมัยเห็นจะไม่มีครั้งไหนเท่า...พระเจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือ พระเยซูคริสต์เป็นกุมารน้อยในรางหญ้าให้เขาทั้งหลาย อิสยาห์ได้กล่าวถึงการเสด็จมาของพระเจ้าอิมมานูเอล ก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริง 740 ปี
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3498
Share