ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การประกาศ (127)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การประกาศส่วนบุคคล (12)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การหนุนใจ
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การหนุนใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ แหล่งกำเนิดการหนุนใจคือพระเจ้า พระเจ้าใช้คนจำนวนมากหนุนใจมนุษย์ แต่ต้นเหตุของการหนุนใจคือ พระเจ้า พระผู้สร้างของเรา ในการหนุนใจนั้นมีประโยชน์มหาศาลในชีวิตคริสเตียน แต่คริสเตียนในเมืองไทยมีปัญหามาก อาจเป็นเพราะหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหนึ่ง คือ คริสเตียนไทยขาดการหนุนใจด้วยคำพูดและการกระทำ.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6064
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การหว่านพืชและการเกิดผล
พระคัมภีร์: มาระโก 4
นักประพันธ์: ถนอม ปินตา
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: โดยทั่วไปแล้วคนปกติเมื่อมีการปลูกหรือหว่านพืชอะไรลงไปก็หวังที่จะได้ผลเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นตามเวลาที่เหมาะสม เปรียบเสมือนกับการเลี้ยงดูบุตรหลานก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่นสั่งสอนและเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้ลูกหลานมีอนาคตที่ดี เพราะพระเจ้าให้เราทำหน้าที่หว่านและบำรุงรักษาให้ดีที่สุด และพระเจ้าทำให้เกิดผล ชีวิตที่เกิดผลคือชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า ดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังและเกรงกลัวพระเจ้า เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2859
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จดหมายสำหรับท่าน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เป็นการเขียนจดหมายฉบับที่มีค่าที่สุด จดหมายฉบับนี้ส่งถึงท่านโดยเฉพาะ จากต่างประเทศอันแสนไกล มาจากประเทศบรมสุขเกษมมาจากกรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ ถนนทอง บ้านของพระบิดาซึ่งเต็มไปด้วยคฤหาสน์หลายหลัง จดหมายฉบับนี้ คือ พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ นั่นเอง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 40 ขนาดไฟล์: ID: #4
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ที่ปรึกษาที่ดี
นักประพันธ์: สุณี จิระวิจิตรกุล
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนและเป็นผู้นำความรักของพระเจ้าไปสู่คนทั้งหลาย อย่ามองข้ามปัญหาของผู้อื่นแม้เรามองว่าปัญหาของเขาเล็กน้อยแต่อาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาก็ได้ควรใช้เวลาสังเกตบุคคลรอบข้าง สมาชิกที่โบสถ์ของเราสักหน่อย บางครั้งท่านอาจเป็นคนหนึ่งที่ได้ช่วยผู้นำระดับประเทศ (นายกรัฐมนตรี) หรือนักเทศน์ผู้ก้องโลกในอนาคตก็เป็นได้
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3480
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ที่ปรึกษาส่วนตัว อีกวิธีหนึ่งแห่งการหนุนใจ
นักประพันธ์: ป.กีรติบดี
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: กระบวนการที่ปรึกษาส่วนตัวง่าย ๆ นี้ลึกซึ้งมาก อาจเป็นแบบอย่างสำคัญที่สุดอย่างเดียวที่เราสามารถใช้ในงานรับใช้ได้ มันมีความหลากหลายในการนำไปใช้ตั้งแต่การเผยแผ่และเลี้ยงดูคริสเตียนใหม่จนถึงการให้คำปรึกษาผู้บริหารที่ได้รับความสำเร็จแล้ว กระบวนการง่าย ๆ นี้ ถ้านำไปประยุกต์แล้วสามารถปฏิวัติการรับใช้ของเราทุกด้านผ่านทางการหนุนใจคนรอบข้างของเรา จงเป็นผู้นำที่ประกอบด้วยการหนุนใจ จงเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3458
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียน
นักประพันธ์: ศรี รุ่งเรืองวานิช
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือหลักการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียนเล่มนี้ เพื่อจะได้ช่วยให้หลาย ๆ คน รู้จักวิธีการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า และ อธิบายพระวจนะของพระเจ้า ให้แก่ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ให้เข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้ง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 61 ขนาดไฟล์: ID: #1276
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อยู่และรับใช้...อย่างคนมีไฟ..!!
นักประพันธ์: สมเกียรติ วรรณศรี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ถ้าท่านอยากเห็นชีวิตในวันใหม่ของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยพระพร ท่านจะต้อง ติดสนิทในพระเจ้า เอาจริงเอาจัง ในการผูกพันและรับใช้ มีใจรักพระคำด้วยการอ่าน ศึกษา ทำความเข้าใจอย่างดื่มด่ำ และนำมาใช้ในชีวิตทุกๆ วัน พร้อมกับพึ่งพิงในพระวิญญาณอย่างหมดใจ.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6029
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาชญากรรมของคริสเตียน
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: อาชญากรรมคริสเตียนเล่มนี้ จะช่วยให้เราทั้งหลายได้สำนึกว่า อาชญากรรมที่อุกฉกรรจ์ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาตินั้น ไม่ใช่อะไรอื่นที่ไหน หากแต่เป็นความบกพร่องของคริสเตียน ที่เลินเล่อ หรือเฉยเมย ต่อการนำจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก ให้หันมาพึ่งพิงในพระเจ้านั่นเอง
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 43 ขนาดไฟล์: ID: #194
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เคล็ดลับในการเข้าเฝ้าพระเจ้า (หนังสือชุดประกายทิพย์-ประกายธรรม อันดับ 3)
พระคัมภีร์: มัทธิว 6; 2 โครินธ์ 4; ยอห์น 14; สดุดี 1; มาระโก 5; เยเรมีย์ 11; วิวรณ์ 2
นักประพันธ์: เมอร์เรย์ แอนดรูว์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือชุดประกายทิพย์ ประกายธรรม อันดับ 3 เรื่องเคล็ดลับในการเข้าเฝ้าพระเจ้า เพื่อช่วยคริสเตียนทั้งหลาย ให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ในการสร้างความสัมพันธ์กับองค์พระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #239
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แม่ ความภาคภูมิใจของชีวิต
นักประพันธ์: ปฏิมา คงสืบชาติ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ลุงเทียมร้องไห้ แม่ก็ร้องไห้ด้วย ฉันมองดูตาบวมแดงของแม่ มองเห็นความรักที่แม่มีต่อผู้ป่วย ความรักที่ไม่หวังจะได้อะไรตอบแทน ความรักมองข้ามแผลเน่าแฟะและความพิการ ฉันได้แต่ถามตัวเองว่า “แม่ทำอย่างงั้นได้อย่างไงนะ”
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3470
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โลกนี้เป็นขึ้นเองหรือมีผู้เนรมิต?
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เขียนเกี่ยวกับการเนรมิตสร้างโลกของพระเจ้า ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #73
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ไม้กางเขนเปล่า ๆ
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 18
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้บอกถึงการเคารพของแท่นบูชาของพระเจ้า เป็นสัญลักษณ์กางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์ถูกตรึง โดยแท่นบูชานั้นไม่ได้เป็นแท่นบูชาที่สวยงามอย่างใดเลยแต่เป็นแท่นบูชาที่มีแต่เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด น้ำเหลือง เศษเนื้อ เพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้มีอะไรมาปิดบังแท่นบูชาของพระองค์ ดังนั้นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใช้พระเจ้าทุกคน ยิ่งเราประกาศความจริงแห่งข่าวประเสริฐมากเท่าไร พระสิริของพระเจ้าก็ยิ่งสำแดงและปรากฏมากยิ่งขึ้นเท่านั้น.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6045
Share