ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การฝึกอบรมผู้นำ (158)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชุด ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน เล่ม 01
ผู้พิมพ์: วายเอฟซี
เรื่องย่อ: หนังสือชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงการเฝ้าเดี่ยว การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์การเป็นพยาน และการเชื่อฟังพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 18 ขนาดไฟล์: ID: #1857
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน เล่ม 02
ผู้พิมพ์: วายเอฟซี
เรื่องย่อ: หนังสือเป็นคู่มือสำหรับชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงการเฝ้าเดี่ยว การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์การเป็นพยาน และการเชื่อฟังพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 26 ขนาดไฟล์: ID: #1858
Share