ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เด็ก (819)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การดำเนินชีวิตของเด็ก (7)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การประกาศกับเด็ก
นักประพันธ์: เก่งกิจ อิ่มเสมอ
ผู้พิมพ์: ธวัช เย็นใจ
เรื่องย่อ: การประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์กับเด็กเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน จนกระทั่งเป็นความยากในบางเรื่อง อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่จะมีส่วนในการอบรมสอนและประกาศเรื่องราวเหล่านี้ มี 4 ประการในการประกาศเรื่องพระเจ้าแก่เด็ก ๆ ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทความนี้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6795
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กิตติคุณมาระโก แบบสำหรับครูสอน
พระคัมภีร์: มาระโก 1
นักประพันธ์: ลอเรน ส. แฮนนา
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สอนเกี่ยวกับพระกิตติคุณของมาระโก เริ่มตั้งแต่ยังเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และภารกิจต่าง ๆ ในการรับใช้พระเจ้า ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเขียนกิตติคุณเล่มนี้เพื่อสมาชิกคริสเตียนที่ได้มาอ่านจะได้ความรู้เพิ่มเติมและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 87 ขนาดไฟล์: ID: #1843
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำถาม-คำตอบ สอนเด็ก
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เป็นการตั้งคำถามและคำตอบสำหรับเด็ก ๆ ที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ เพื่อให้เด็กท่องจำหัวข้อพระคัมภีร์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #55
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: นิทานสัตว์เอเชีย
นักประพันธ์: เฮเล็น เอ็ม. แอนเดอร์สัน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เด็กมักจะเลียนแบบสัตว์ต่าง ๆ ฉะนั้นการผูกเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสัตว์ จึงง่ายต่อการที่เด็กจะรับรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่พระเจ้าประทานให้ จงอธิษฐานเพื่อว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ทำให้เด็กเหล่านั้น หนังสือเล่มนี้เป็นนิทานสำหรับเด็กชาวเอเซียโดยเฉพาะเพราะเกี่ยวกับสัตว์เอเชีย
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 40 ขนาดไฟล์: ID: #7
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บทเพลงผู้เลี้ยงแกะ
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17; สดุดี 23
นักประพันธ์: รูธ พี. โอเวอร์ โอสเซ่อร์
ผู้พิมพ์: คณะเผยแพร่คริสต์ศาสนาแก่เยาวชน
เรื่องย่อ: เรื่องบทเพลงผู้เลี้ยงแกะเป็นเรื่องราวของเด็กเลี้ยงแกะชื่อดาวิดพระเจ้าใช้เขาในพระราชกิจของพระองค์จนกระทั่งเขาได้เป็นกษัตริย์ดาวิด
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 48 ขนาดไฟล์: ID: #1856
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แนวทางสอนบุตร
นักประพันธ์: Yardy, Jessie
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สอนให้คริสเตียน เข้าใจถึงการดำเนินชีวิตในครอบครัว ตามมาตรฐานที่วางไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ เพราะคริสเตียนส่วนมาก ในยุคนี้ไม่ทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัวตามที่พระเจ้าได้วางไว้เลย
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 59 ขนาดไฟล์: ID: #231
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แนะนำให้คุณหนูรู้จักพระเจ้า (เดิมชื่อการนมัสการประจำวันในครอบครัว)
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้มิใช่เรื่องจากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงแต่เป็นพระธรรมคำสอนสำหรับเด็กๆ หนังสือนี้สอนว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงความผิดบาป เมืองสวรรค์และพระเยซูเจ้าว่าอย่างไร และหลักคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์อีกหลายประการเพื่อใช้ในการนมัสการภายในครอบครัว
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 119 ขนาดไฟล์: ID: #81
Share