ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	นวนิยาย (2)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อิงพระคัมภีร์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตสมภพ
ผู้พิมพ์: สมาคมพระคริสตธรรมไทย
เรื่องย่อ: เป็นนิทานสำหรับผู้เชื่อเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเจ้า เพื่อให้คริสเตียนระลึกถึงวันคริสตมาส เพราะเป็นวันที่พระเจ้าบังเกิด
หัวเรื่อง: นวนิยาย ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #1862
Share