ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ประวัติศาสตร์คริสตจักร (19)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คศ.1800-จนถึงปัจจุบัน (19)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 115 ปี คริสตจักรสามัคคีธรรม ถึง 123 ปีพระกิตติคุณสู่เวียงป่าเป้า
นักประพันธ์: ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรสามัคคีธรรม สังกัดคริสตจักรภาคที่ สอง สภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการเฉลิมฉลอง 115 ปี ของคริสตจักรในต้นเดือนเมษายน ค.ศ. 2005 ซึ่งจากการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายประวัติศาสตร์ฯ ด้วยเกิดมีข้อสงสัยว่าคริสตจักรแห่งนี้มีอายุ 115 ปี จริงหรือไม่ ก็ปรากฏหลักฐานการบันทึกของมิชชันนารีเป็นที่ชัดเจนว่า คริสตจักรแห่งนี้ยังมีอายุไม่ถึง 115 ปี จริง ๆ ตามที่เข้าใจ โดยหลังจากได้สืบค้นต้นกำเนิดอย่างละเอียดจึงพบว่าคริสตจักรสามัคคีธรรม เริ่มมาจากคริสเตียนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในท้องที่เวียงป่าเป้าเมื่อ ค.ศ. 1882 และถูกนับเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรเวียงเชียงราย เมื่อมีการสถาปนาคริสตจักรเวียงเชียงรายขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 1890 ขณะที่การสถาปนาคริสตจักร (เวียง) ป่าเป้ามีขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 1892 ดังนั้นสรุปได้ว่าพระกิตติคุณได้เข้าสู่เวียงป่าเป้าเมื่อ 123 ปีที่แล้ว และกลุ่มคริสเตียนที่นี่ได้เป็นสมาชิกของคริสตจักรเวียงเชียงรายก่อน ต่อมาจึงมีการสถาปนาคริสตจักรของตนเองขึ้น นับอายุถึง ค.ศ. 2005 ได้ 113 ปี
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #2836
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 19 ฝน 19 หนาว:ประวัติชีวิตคริสตจักรบ้านส้ม เมืองน่าน
นักประพันธ์: คำมูล ชินวงศ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรบ้านส้มหรือคริสตจักรคุณานุคุณ เป็นคริสตจักรที่ได้รับการสถาปนาเป็นแห่งที่สอง ในจังหวัดน่าน จากจุดเริ่มต้นก่อตั้งชุมชนคริสเตียนจนมาเป็นคริสตจักรนั้น นับเวลาได้ 19 ปี (ค.ศ.1914-1933) ถ้าจะเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษย์ก็คงเป็นวัยหนุ่มสาวที่กำลังเจริญเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 19 ปี
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #1998
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การวางแผน และการจัดกลุ่มย่อยในเมืองใหญ่
นักประพันธ์: พักตร์พริ้ง อัครสวาท
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ย้อนหลังไปประมาณ 24 ปี ในช่วงสงครามเวียดนาม ปี 1969 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน ที่บริเวณหน้าท้องฟ้าจำลอง ได้มีคริสตจักรเล็ก ๆ คริสตจักรหนึ่งเกิดขึ้นภายในบ้านเช่าของจ่าสิบเอกพิเศษ อาจารย์เออร์บาน วอง ทหารอเมริกันที่ประจำอยู่ในประเทศไทยในเวลานั้น จากนิมิตของ ศจ.ดร.โรเบิร์ต นิชิโมโตะ หรือที่หลายคนคุ้นเคยกันในนามอาจารย์บ๊อบบี้ ผู้เล็งเห็นความต้องการของคริสตจักรไทยในเวลานั้น ว่ายังขาดความเชื่อในเรื่องพระวิญญาณ จึงได้รวบรวมผู้ที่เชื่อในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาร่วมนมัสการและสามัคคีธรรมกัน
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #3290
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กำเนิด คริสตจักรสามัคคีธรรม(แม่สะลาบ)
นักประพันธ์: จันทร์แรม ชัยศรี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติของคริสตจักรแม่สะลาบและได้บรรยายถึงบุคคลที่สำคัญต่าง ๆ ของคริสตจักรแม่สะลาบ
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #2105
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรช่างคำกับพันธกิจเด็กเร่ร่อนในเชียงใหม่
นักประพันธ์: สมาน ไชยสถาน
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายเกี่ยวกับคริสตจักรช่างคำกับพันธกิจเด็กเร่ร่อนเชียงใหม่และปัญหาของเด็กเร่ร่อนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในบ้าน
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2204
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรที่1สำเหร่กับ 150 ปีแห่งความเชื่อศรัทธา
นักประพันธ์: ชีวิน มังกรพันธุ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้เป็นบทความเกี่ยวกับการสร้างคริสตจักรที่ 1 โดยมิชชันนารีจากต่างประเทศคณะของมิชชันนารีเพรสไบทีเรียน และได้สร้างโรงเรียน วิหารหลายแห่งเพื่อประกาศและเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย และได้บรรยายถึงผู้ร่วมสร้างคริสตจักรและระยะการดำรงตำแหน่งในคริสตจักรที่ 1 นี้ด้วย
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2377
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรทุ่งโหมด
นักประพันธ์: สุรศักดิ์ ราชรักษ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งคริสตจักรทุ่งโหนดขึ้นมาโดยมีการกล่าวประวัติของบุคคลที่ได้ร่วมมือกันก่อนตั้งคริสเตียนและคริสตจักรขึ้นมา สาเหตุที่มีการแต่งตั้งคริสตจักรทุ่งโหนดขึ้นก็เพราะว่านายทัดนั้นเจ็บป่วยที่ข้อเท้าอักเสบแล้วมีบุคคลที่อยู่ในคริสตจักรมาแนะนำให้นายทัดกลับใจเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด หลังจากนั้นนายทัดก็มีอาการดีขึ้น จึงทำให้นายทัดเกิดความเคารพเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์จึงคิดแต่งตั้งคริสตจักรขึ้นมาในหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่า "คริสตจักรทุ่งโหนด" จนนายทัดได้เสียชีวิตด้วยโรคชราภาพก็ยังมีผู้คนในคริสตจักรนั้นเป็นผู้ประสานงานต่อจากนายทัดเพื่อสร้างคริสตจักรทุ่งโหนดให้ดีกว่านี้
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2543
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรธรรมประทีปเชียงใหม่
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรธรรมประทีป ทุกคนรู้จักในนามของชุมชนคริสเตียนหนองประทีป เป็นตระกูลคริสเตียนเก่าแก่ร่วม 100 ปี ตระกูลที่เก่าแก่ส่วนหนึ่งคือ ตระกูลแสงสุวรรณ อีกส่วนหนึ่งคือ ลูกหลาน ทายาทแห่งประวัติศาสตร์ความเชื่อ “น้อยสุริยะ” อีกส่วนหนึ่งคือตระกูลสุริยชัยพร อีกส่วนคือ ผู้อพยพถิ่นฐานจากจังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2016
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรนทีธรรม
นักประพันธ์: บุญทวี สิทธิวงค์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความบทนี้ได้ถึงการดำเนินงานของคริสตจักรนทีธรรมที่ทำเกี่ยวกับการหาอาชีพเสริมให้กับสมาชิกในคริสตจักร เพราะในปัจจุบันนี้อาชีพของสมาชิกส่วนมากไม่เป็นหลักเป็นแหล่งรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ทางคริสตจักรได้คิดโครงการเศรษฐกิจชุมชนขึ้น โดยเอาปัญหาหลักที่มีโดยสรุปแล้วมี 3 หลักใหญ่ๆ ตามที่บทความได้กล่าวไว้ ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย กลุ่มออมทรัพย์คริสตจักรนาทีธรรม กลุ่มร้านค้าสตรีคริสตจักรนาทีธรรม กลุ่มเสื่อกก (เสื่อไตหย่า) กลุ่มทำเกลือเสริมไอโอดิน กลุ่มเกษตรผสมผสาน (เช่นทำเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำสวนผัก) ซึ่งโครงการสุดท้ายยังอยู่ในช่วงดำเนินงาน
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2363
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรสนสว่าง
นักประพันธ์: ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บันทึกเกี่ยวกับการก่อสร้างคริสตจักรสนสว่าง โดยบันทึกวันที่เริ่มก่อสร้าง และวันที่ก่อสร้างสำเร็จ และรายละเอียดงบประมาณ รายนามของผู้ที่สนับสนุนการสร้างโบสถ์และวันที่มอบถวายอาคารโบสถ์หลังใหม่
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2270
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรสันติธรรมโพนทอง
นักประพันธ์: จันทร์แรม ชัยศรี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ประวัติศาสตร์ชีวิตคริสตจักรโพนทอง เป็นคริสตจักรหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่ามี การเริ่มต้นที่ดี คริสตสมาชิกสมัยเริ่มแรกก็มีความคึกคัก แต่ในขณะเดียวกันคริสตจักรก็ประสบปัญหาและยังไม่เข้าใจในหลายด้าน จึงได้นำประวัติความเป็นมาของคริสตจักรสันติธรรมโพนทองให้รู้จักและคุ้นเคยมากขึ้น
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2095
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรไทยเอ้าท์รีช
นักประพันธ์: สมพงค์ โพธิคม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของคริสตจักรไทยเอ้าท์รีชได้เล่าประวัติการก่อตั้ง รวมทั้งพันธกิจการรับใช้ของคริสตจักรที่นี่
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #1956
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พลิกบูมประวัติศาสตร์คริสตจักรที่ 5 สามัคคีธรรม
นักประพันธ์: สุเจตน์ ลายดี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พลิกบูมประวัติศาสตร์เรื่องราวของ คริสตจักรที่ 5 สามัคคีธรรมสังกัดภาคที่ 4 แพร่-อุตรดิตถ์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2049
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ย้อนอดีตวันคริสตมาส
นักประพันธ์: ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: นับย้อนไปถึงวันคริสตมาส ค.ศ. 1880 หรือเมื่อปี 125 ปี ที่แล้ว คงเป็นวันคริสตมาสที่ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากเมื่อปีก่อน ๆ ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าคริสตจักรโดยทั่วไปคงมีการจัดเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความชื่นชมหรรษานี้อย่างที่เคยปฏิบัติมา แต่ถ้าหากย้อนเวลากลับสู่อดีตและจับจุดไปที่หมู่บ้าน (แม่) ดอกแดง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในเขตดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ มีเหตุการณ์อันสำคัญที่เชื่อว่า ได้สร้างความปีติและชื่นชมยินดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างล้นเหลือยิ่งกว่าคริสตมาสในที่ใด ๆ ในเวลานั้น นั่นคือ ได้มีการจัดตั้งคริสตจักร “แม่ดอกแดง” เป็นคริสตจักรแห่งที่สามของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน ที่ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติพันธกิจที่เชียงใหม่มาตั้งแต่ ค.ศ. 1867
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2868
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ระลึกบรรพบุรุษ คริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์
นักประพันธ์: ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หรือชื่อเดิมที่ตั้งมาสมัยมิชชันนารีในปี ค.ศ. 1880 คือคริสตจักรแม่ดอกแดง ได้จัดพิธีระลึกบรรพบุรุษ และคงเป็นครั้งแรกในหมู่บ้านนี้มีการจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 1996 โดยมี ศจ.สำราญ กวงแหวน ประธานสภาคริสตจักรฯ เป็นประธานในพิธีและเทศนา
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #2096
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สร้างโบสถ์(หลัง)ใหม่:ไม่เล็ก ไม่ใหญ่ ขอให้มีความพอดี
นักประพันธ์: ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การเคลื่อนไหวในวงการคริสตจักรบ้านเราที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ เรื่องการสร้างโบสถ์หรือพระวิหารหลังใหม่ บางคริสตจักรหรือบางหมวดสร้างโบสถ์ก็เพราะยังไม่มีตัวโบสถ์จริง ๆ บางแห่งมีแล้วแต่ผุพังไป หรือบางแห่งมีแล้วแต่ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยจุใจ ต้องรื้อและสร้างใหม่ให้สวยงามกว่าเก่า และยังมีเหตุผลอีกมากมากก่ายกองที่คริสเตียนจะหาเรื่องสร้างโบสถ์หลังใหม่
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #1987
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สามทศวรรษแห่งพระพร คริสตจักรแสงสว่าง
นักประพันธ์: พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์ใหม่ คือคริสตจักรแสงสว่าง ได้บรรยายถึงประวัติความเป็นมาต่าง ๆ ในการสร้างโบสถ์ในแต่ละปี และบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงอาคาร การเพิ่มเติมและการจัดงานฉลองคริสตจักรที่ครบรอบได้ 25 ปี และมีการสถาปนาอาจารย์ต่าง ๆ เป็นศิษยาภิบาลดูแลสมาชิกในคริสตจักร
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2221
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หนานอินต๊ะ กับ แม่นแต๊
นักประพันธ์: ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: “แม่นแต๊” กับ “หนานอินต๊ะ” เมื่อ 127 ปีก่อน เป็นคำสารภาพที่อยู่ในบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อมของความเชื่อสมัยโบราณ และเหตุการณ์ที่หนานอินต๊ะเคยเฝ้าดูครั้งนั้นที่กำลังจะเวียนมาในครั้งนี้ อยู่ในบริบทและสภาพแวดล้อมของความเชื่อในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งจะมีความหมายต่อเราอย่างไรก็คงต้องใคร่ครวญกันอีกที
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2021
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หิรัญสมโภช โบสถ์สามแยก
นักประพันธ์: ทวีชัย เติมคุณานนท์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรสามแยก เริ่มต้นด้วยกลุ่มคริสตชนระดับครอบครัว ใช้ห้องหนึ่งในบ้านเป็นที่นมัสการ ต่อมาก็ใช้ห้องเรียน แล้วก็ขยายไปใช้อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน ซึ่งในวันปกติใช้เป็นที่รับประทานอาหารกลางวัน, ใช้เป็นที่ประชุมรวมของโรงเรียน และคืนวันศุกร์จะเป็นที่ประชุมอนุชน ทุกวันอาทิตย์ก็จะมีการนมัสการพระเจ้า ตามระเบียบการคล้ายกับคริสตจักรทั่ว ๆ ไป
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #1984
Share