ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	มิชชันนารี (65)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชีวประวัติ (17)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ครอบครัวเดวิด
นักประพันธ์: สมพงค์ โพธิคม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ศจ.ดร. เดวิส เป็นมิชชันนารีของโอเอ็มเอฟ (OVERSEA MISSIONARY FELLOWSHIF) ท่านเดินทางมาทำงานในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1958 ทำการสมรสกับแหม่ม MURIE ปี ค.ศ. 1960 ณ โบสถ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสองมีบุตรธิดาด้วยกันห้าคน
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #1976
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ครอบครัวแคลาเวย์
นักประพันธ์: สมพงค์ โพธิคม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: อาจารย์แคลาเวย์ เกิดทางตอนเหนือของรัฐเทกซัส เมื่อมีความรู้สึกว่า พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นมิชชันนารี จึงตัดสินใจเรียนวิทยาลัยพระคริสตธรรมที่รัฐโอคลาโฮม่า และทำพันธกิจของพระเจ้าตลอดชีวิตของท่าน
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2010
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ครอบครัวแมคดาเนียล
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องครอบครัวแมคดาเนียล ประวัติของครอบครัวแมคดาเนียลที่รับใช้ตลอด 23 ปี ที่นายแพทย์ฟิลิป และคุณเมลบา แมคดาเนียล ได้อุทิศตนเกี่ยวกับพันธกิจต่าง ๆ ในเขตอำเภอสังขละบุรีและอำเภอใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอำเภอสังขละบุรีและผู้ป่วยยากไร้ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2597
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จอห์น ซง กับประเทศไทย
นักประพันธ์: เฮอร์เบิท อาร์. สวอนสัน
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ประวัติของ ดร.ซง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของคริสตจักรในประเทศไทย ดร.ซงเป็นตัวแทนจากพระกิตติคุณของคริสเตียนที่เป็นมนุษย์ปุถุชนจริง ๆ ความร้อนรนและความกระตือรือร้นทำให้เกิดผลดีและนำการฟื้นฟูมาสู่คริสตจักรต่าง ๆ ที่รอคอยการฟื้นฟูนั้นมานาน ท่านนำความเข้มแข็งมาสู่นิกายโปรเตสแตนต์ไทย.
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3207
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตที่มอบถวายอย่างไม่มีเงื่อนไข ศจ.นพ.แดน บีช บรัดเลย์
นักประพันธ์: ชำนาญ แสงฉาย
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ชีวิตที่มอบถวายอย่างไม่มีเงื่อนไข ศาสนาจารย์ นพ.แดน บีช บรัดเลย์
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2902
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตและงาน ดร.เดซี่ ออสบอร์น
นักประพันธ์: โรเบิร์ต นิชิโมโตะ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ดร.ที.แอล.และดร.เดซี่ ออสบอร์น ได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นมิชชันนารีรับใช้ที่ประเทศอินเดียในปี 1945 หลังจากนั้นก็กลายเป็นมิชชันนารีเริ่มงานเป็นผู้ประกาศระดับโลกในปี 1948 และในปี 1949 ได้ตั้งองค์การเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ชื่อว่า “องค์การพันธกิจเสียงแห่งความเชื่อ” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “องค์การการเผยแพร่ออสบอร์น” หรือเรียกกันในปัจจุบันว่า “OSFO IN TERNATIONAL” ดังนั้น ภาระและหน้าที่ของ ดร.เดซี่ ต่อการประกาศก็คือเป็นผู้อำนวยการในการจัดงานประกาศของสามี ด้วยเหตุนี้ท่านจึงมีโอกาสเข้าพบและเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ หรือประธานาธิบดีของประเทศต่าง ๆ รวมไปถึงบุคคลสำคัญระดับประเทศทั่วโลก
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3589
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดร.ฟรานซิส ยูจีเนีย ฮัดจินส์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ประวัติของดร.ฟรานซิส ยูจีเนีย ฮัดจินส์ เป็นหนึ่งในมิชชันนารีจากเซาร์เธิร์นแบ๊บติสท์รุ่นแรก ๆ ในประเทศไทย และได้ช่วยพัฒนาพระคริสตธรรมแบ๊พติสท์ที่กรุงเทพฯ และเป็นอาจารย์ นักวิชาการ และเป็นสุภาพสตรีคริสเตียนที่โดดเด่นผู้เปี่ยมด้วยน้ำใจกรุณา
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2195
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บันทึกความทรงจำของคุณจีนน์ แบลเลอร์โจ
นักประพันธ์: Bellerjeau, Jeanne
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้ เกี่ยวกับการบันทึกความทรงจำของคุณจีนน์ แบลเลอร์โจ ที่ได้มีโอกาสมาร่วมรับใช้ในพันธกิจของพระเจ้าในประเทศไทย ได้บรรยายถึงการทำงาน การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ และหน้าที่ตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่ได้รับใช้พระเจ้า เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับคุณจีนน์ แบลเลอร์โจเป็นอย่างมาก
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2430
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประวัติของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
นักประพันธ์: Wells, Margaretta
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เป็นชาวอังกฤษ ชอบช่วยเหลือและทำการพยาบาลมาแต่เยาว์วัย ได้ริเริ่มพัฒนากิจการพยาบาล ให้ก้าวหน้าจนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้บุกเบิกวิชาชีพพยาบาล
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 43 ขนาดไฟล์: ID: #204
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประวัติเริ่มแรกประกาศพระกิตติคุณของหมอ และแหม่มคลาร์คในประเทศไทย
นักประพันธ์: โอภาส จันทรวงศ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: มิชชันนารีท่านหนึ่งคือ ศจ.เปอร์ซี คลาร์ค คนทั่วไปนิยมเรียกว่าหมอคลาร์ค คุณหมอคลาร์ค ซึ่งเป็นช่างไม้ และได้เรียนจบหลักสูตรพระคริสตธรรมและการตีพิมพ์ ได้รับการอบรมวิชาแพทย์ที่วิทยาลัยลิฟวิงสโตนในนครลอนดอน เดินทางมาสมทบช่วยเหลือในกิจการเผยแพร่พระกิตติคุณและมาถึงบ้านนครชุมน์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 1903 ขณะนั้นท่านมีอายุเพียง 24 ปี
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 13 ขนาดไฟล์: ID: #1949
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ภาคพายัพแสนไกล
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ดร.แดเนียล แมคกิลวารี ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2454 รวมอายุได้ 83 ปี ท่านผู้นี้เป็นชาวอเมริกันคนแรกที่เข้ามาอยู่ในเชียงใหม่ ดร. แมคกิลวารีไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อตำหนิติเตียนอย่างใด ตรงข้ามท่านเขียนเรื่องราวต่างๆ ขึ้นเพื่อชาวไทยที่ท่านเคยอยู่ร่วมด้วย โดยที่ท่านรักเขาและเขาก็รักท่านเช่นกัน
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 43 ขนาดไฟล์: ID: #1859
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มาร์ตินลูเธอร์
นักประพันธ์: May, McNeer
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เป็นชีวประวัติของมาร์ติน ลูเธอร์ ซึ่งชาตะเมื่อ 1483 และมรณะในปี 1546 ยังคงไม่หมดความซาบซึ้งและน่าตื่นเต้นไปเลย เขาเกิดมาในฐานะเป็นบุตรของกรรมกรบ่อถ่านหินที่ยากจน แต่ได้กลับกลายเป็นคนมีชื่อเสียงเด่นของชาติ และเป็นคริสต์ศาสนิกชนชั้นผู้นำ
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 46 ขนาดไฟล์: ID: #189
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ระลึกถึงอาจารย์เจนเนท ซีเกิ้ล
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: อาจารย์เจนเนทได้ติดตามศาสนาจารย์ซีเกิ้ลโดยช่วยงานด้านพันธกิจคริสตจักรและได้ก่อตั้งโรงเรียนสัจจพิทยาเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐและเพื่อการศึกษาแก่ลูกหลานที่อยู่ในย่านบางรักและใกล้เคียง
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2003
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รำลึกถึง ศจ.เรย์ ซี ดาวน์ส
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ประวัติชีวิต ศาสนาจารย์เรย์ ซี ดาวน์ส ผู้ก่อตั้งสำนักกลางนักเรียนคริสเตียนและพันธกิจนักศึกษาคริสเตียน เป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนของนักศึกษาและเยาวชนซึ่งก็เน้นประเด็นงานประกาศ พระกิตติคุณ ศิลปะการจัดเสวนาประเด็นสังคมต่าง ๆ อาจารย์ดาวร์สและครอบครัวได้รับใช้พระเจ้าในประเทศไทยถึง 35 ปี
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2948
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาจารย์ออสบอร์น
นักประพันธ์: สมพงค์ โพธิคม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: พันธกิจ พันธกร และพันธกิจวิทยา อาจารย์ออสบอร์น อาจารย์ออสบอร์นเริ่มเป็นมิชชันนารีประจำซัวเถาประเทศจีน ต่อมาเป็นมิชชันนารีประจำญี่ปุ่น ท่านทำงานรับใช้พระเจ้าในประเทศไทย ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 จนถึง 8 พฤษภาคม ค.ศ.1986 เป็นเวลา 31 ปี โดยเป็นอาจารย์สอนที่ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพและผู้อพยพชาวเวียตนาม
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2113
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาจารย์อาร์พ
นักประพันธ์: สมพงค์ โพธิคม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับการทำพันธกิจของอาจารย์อาร์พที่สอนนักศึกษาในพระคริสตธรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ดีดและการเก็บเงินออมแถมยังไปสอนนักศึกษาในประเทศพม่าอีกจนเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วได้เป็นอาจารย์สอนหนังสือในสถานที่ต่าง ๆ
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2425
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาลัย...อาจารย์รีนา ดีเวสตร้า
นักประพันธ์: นิภา ทศพะรินทร์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ประวัติของอาจารย์รีนา ดีเวสตร้า อาจารย์ได้อาสาสมัครมาเป็นผู้บริหารและผู้สอนที่โรงเรียนนางพยาบาลโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และช่วยงานพันธกิจของพระเจ้าอย่างมากมายที่ประเทศไทย
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2184
Share