ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	มิชชันนารี (65)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ศาสนศาสตร์ (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 30 ปี ซี.ซี.ไอ.
นักประพันธ์: รัตนกัลยา วงศ์ตระกูลเล็ก
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์เป็นรู้จักครั้งแรกในนาม “ลิเกพายัพ” และต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า ซี.ซี.ไอ.ม.พายัพทำพันธกิจด้านการประกาศ
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2938
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ตำราศาสนาศาสตร์ 03 ยังชนทุกชาติ
นักประพันธ์: Foster, John
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของคริสตจักรตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลง การทำลายอุปสรรคต่าง ๆ การขยายพรมแดน การรุดไปข้างหน้า และความมีชัย แต่ก็มีเรื่องความล้มเหลว,ความผิดหวัง และปราชัยอยู่ด้วย
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 69 ขนาดไฟล์: ID: #1855
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พุทธศาสนานิกายเถรวาทและคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
นักประพันธ์: Wells, Kenneth E.
ผู้พิมพ์: วิทยาลัยพระคริสตธรรมเชียงใหม่
เรื่องย่อ: ปาฐกถาเพื่อระลึกถึงวิลเลี่ยม เจมส์ ซินแคลร์ ทอป์สัน ปาฐกถาทั้งสามตอนในชุดนี้แสดงโดย เค็นเน็ธ อี.แวลส์, Ph.D ภราดรผู้ร่วมงานในประเทศไทยจากคริสตจักรสหเพรสไบทีเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 54 ขนาดไฟล์: ID: #1925
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี
นักประพันธ์: ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: โรงเรียนพระคริสตธรรมแมคกิลวารีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1889 โดย ศาสนาจารย์ดร. แดเนียล แมคกิลวารี ซึ่งเป็นมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน โรงเรียนแห่งนี้ได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมา ได้เปลี่ยนชื่อและทำพันธกิจการเรียนการสอนเพื่อเตรียมบุคลากรเป็นผู้รับใช้พระเจ้าตามยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2905
Share