ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	นางรูธ (1)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บทที่ 1 (1)
ดูเอกสาร	บทที่ 2 (0)
ดูเอกสาร	บทที่ 3 (0)
ดูเอกสาร	บทที่ 4 (0)