ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	1 ซามูเอล (33)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 10 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชนชาติอิสราเอล(4)
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 10
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: บทเรียนรวีวารศึกษา ภาค 4 ได้กล่าวถึงชนชาติอิสราเอล ตั้งแต่เรื่องขอให้มีกษัตริย์ ถึง เอลียาห์ขอไฟตกจากฟ้า ได้นำเนื้อหาในพระคัมภีร์ และได้กำหนดหัวข้อควรจำ ควรตอบ และควรทำเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองมากขึ้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 56 ขนาดไฟล์: ID: #1835
Share