ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	1 ซามูเอล (33)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 16 (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิด
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 16
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เด็กชายดาวิด เป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่ง เขาอาศัยอยู่ในเทือกเขาที่เมืองเบธเลเฮ็ม ดินแดนพันธสัญญาที่โยชูวานำอิสราเอลเข้ายึดครอง โดยมีซาอูลเป็น กษัตริย์องค์แรก แต่เพราะกษัตริย์ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าจึงเตรียม เด็กชายดาวิดให้เป็นกษัตริย์เหนือประชากรของพระองค์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #3823
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิด เด็กเลี้ยงแกะ
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 16
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิด เด็กเลี้ยงแกะเมื่อสอนเรื่องนี้แล้ว เด็กๆ จะเล่าเรื่องของดาวิด เด็กหนุ่มคนเลี้ยงแกะได้ เด็กจะได้อธิบายได้ว่าคนเลี้ยงแกะดูแลแกะอย่างไร เด็กจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา และเด็กๆ จะรู้จัก สดุดี 23:1 “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน”
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4334
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 16; สดุดี 103
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิดได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์ เมื่อได้เรียนเรื่องนี้แล้วเด็กๆแสดงบทบาทสมมติเรื่องของดาวิด กษัตริย์ผู้ถูกเลือก และบอกเหตุผล 2 ประการที่พระเจ้าทรงเลือกดาวิดแทนที่จะเป็นพี่ชายของเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4335
Share