ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	1 ซามูเอล (33)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 18 (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดกับโยนาธาน 1
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 18; 1 ซามูเอล 20
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องดาวิดกับโยนาธาน 1จากพระธรรม1 ซามูเอล 18:1-5, 1 ซามูเอล 20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5436
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดกับโยนาธาน 2
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 18; 1 ซามูเอล 20
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องดาวิดกับโยนาธาน 2จากพระธรรม 1 ซามูเอล 18:1-5, 1 ซามูเอล 20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #5437
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดกับโยนาธาน 3
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 18; 1 ซามูเอล 20
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องดาวิดกับโยนาธาน 3 จากพระธรรม1 ซามูเอล 18:1-5, 1 ซามูเอล 20
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5438
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มิตรภาพระหว่างดาวิดและโยนาธาน
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 18; ยอห์น 13; 1 ซามูเอล 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องมิตรภาพระหว่างดาวิดและโยนาธาน เด็กๆ จะได้ว่าดาวิดและโยนาธานเป็นเพื่อนรักกันอย่างไรบ้าง และเด็กจะรู้ว่ามิตรภาพที่มาจากพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4337
Share