ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	1 ซามูเอล (33)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 19 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มิตรภาพระหว่างดาวิดและโยนาธาน
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 18; ยอห์น 13; 1 ซามูเอล 19
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องมิตรภาพระหว่างดาวิดและโยนาธาน เด็กๆ จะได้ว่าดาวิดและโยนาธานเป็นเพื่อนรักกันอย่างไรบ้าง และเด็กจะรู้ว่ามิตรภาพที่มาจากพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4337
Share