ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	1 ซามูเอล (33)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 2 (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ตั้งกลุ่มอธิษฐานวิงวอนในคริสตจักร
พระคัมภีร์: ยากอบ 5; 2 พงศาวดาร 7; 1 ซามูเอล 1; 1 ซามูเอล 2; 1 ซามูเอล 3
นักประพันธ์: บัวขาบ รองหานาม
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในเรื่องนี้ได้พูดถึงเรื่องการตั้งกลุ่มอธิษฐานวิงวอนในคริสตจักรของกลุ่มสตรีโดยจะเน้นไปในการอธิษฐานแล้วสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการตั้งกลุ่มอธิษฐานคือ ขอให้ศิษยาภิบาลทุกคนทำใจให้เข้มแข็งตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ แล้วก็ต่อสู้กับมาร อีกทั้งยังทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสำแดงของพระเจ้าด้วยว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหน.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #6141
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:หัวอกพ่อ
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 2
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงมีความห่วงใยต่อครอบครัวคนของพระองค์ ในฐานะที่เราคริสเตียนทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้า มีความรับผิดชอบต่อการอบรมสั่งสอนลูก พระองค์ต้องการให้เราเป็นไม้ดีผลงามชีวิตคริสเตียนนั้น ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่หน้าที่การงานเท่านั้น แต่อยู่ที่ครอบครัวด้วยเพราะทุกอย่างต้องเริ่มจากครอบครัว
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6723
Share