ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	2 ซามูเอล (6)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 2 (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 12 รูธเก็บข้าวในนา
พระคัมภีร์: 2 ซามูเอล 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องพระคัมภีร์เดิม ตอน รูธเก็บข้าวในนา มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าผู้ที่หวังในพระเจ้าจะไม่ผิดหวัง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3766
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคัมภีร์เดิม 13 ดาวิดเป็นกษัตริย์
พระคัมภีร์: 2 ซามูเอล 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง พระคัมภีร์เดิม ตอน ดาวิดเป็นกษัตริย์ มีจุดประสงค์เพื่อให้เราควรจะทำทุกอย่างตามคำสอนของพระเจ้า จาก 2 ซามูเอล บทที่ 2 ข้อ 1-4 บทที่ 6 ข้อ 1-15
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3767
Share