ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	1 พงศ์กษัตริย์ (14)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 17 (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กาเลี้ยงเอลียาห์
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 17
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: WWW.GKVPN.NL
เรื่องย่อ: สื่อภาพวาดระบายสี เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านการระบายสี และสามารถศึกษาพระคัมภีร์ตามที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ โดยรูปภาพระบายสีได้นำมาจาก เว็บไซด์ WWW.GKVPN.NL
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #6883
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กาเลี้ยงเอลียาห์
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 17
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: WWW.GKVPN.NL
เรื่องย่อ: สื่อภาพวาดระบายสี เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านการระบายสี และสามารถศึกษาพระคัมภีร์ตามที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ โดยรูปภาพระบายสีได้นำมาจาก เว็บไซด์ WWW.GKVPN.NL
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #6887
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอลียาห์และลูกชายหญิงม่าย
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอลียาห์ และลูกชายหญิงม่าย เด็กจะพูดถึงสิ่งที่หญิงม่ายได้แบ่งให้กับเอลียาห์ เด็กจะอธิบายถึงวิธีที่เอลียาห์ช่วยลูกชายของหญิงม่าย เด็กจะบอกถึงวิธีที่เขา/เธอจะแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นในสัปดาห์นี้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4530
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:เพราะให้จึงไม่อด
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 17
นักประพันธ์: สะอาด ไชยวัณณ์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ เต็มไปด้วยการแข่งขันทำงานหนัก เพื่อจะเก็บสะสมไว้ เพื่อจะไม่อดอยากเพราะฉะนั้นข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” (กิจการ 20:35) จึงถูกท้าทายและหลายคนไม่เห็นสัจธรรมข้อนี้จึงละเลย มิได้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3481
Share