ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	โยบ (4)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 2 (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา : ข้าพเจ้าไม่ต้องการปัญหาความยุ่งยาก
พระคัมภีร์: โยบ 2
นักประพันธ์: เมโดวส์ เจทส์ ที.
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวว่าไม่มีใครที่ต้องการปัญหาความยุ่งยาก แต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่เป็นความจริงซึ่งตรงกับคริสเตียนผู้เชื่อในสมัยปัจจุบันนี้คือ ปัญหาความยุ่งยากเข้ามาในชีวิตของท่านเป็นเหมือนกับโอกาสที่จะพิสูจน์ความเชื่อและการยอมจำนนของท่านต่อพระเจ้า ท่านกำลังอยู่ในการทดลองของมารซาตานเพราะว่ามารซาตานต้องการให้ท่านล้มลงพ่ายแพ้แต่พระเจ้าทรงต้องการให้ท่านประสพความสำเร็จ ท่านจะมีชัยชนะได้ในพระองค์.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3276
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โยบ
พระคัมภีร์: โยบ 1; โยบ 2; โยบ 42
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องโยบ จากพระธรรมโยบ บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 42:7-17
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5444
Share