ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ปัญญาจารย์ (5)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 10 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เงินให้ได้ทุกอย่าง หายนะแห่งชีวิต
พระคัมภีร์: ปัญญาจารย์ 10; อพยพ 20; เฉลยธรรมบัญญัติ 7; มัทธิว 10; ทิโมธี 3
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: เรื่องเงินให้ได้ทุกอย่าง เป็นความคิดของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันนี้ที่คิดว่าเงินสามารถบันดาลได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ถือว่าเงินคือพระเจ้า แต่สำหรับคริสตชนทุกสิ่งทุกอย่าง มาจากพระเจ้า เงินทองเป็นของประทานจากพระเจ้าฉะนั้นให้เราที่จะมีชีวิตที่พอเพียงและมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #7380
Share