ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ปัญญาจารย์ (5)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 11 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: วิธีดำเนินชีวิตคริสเตียนสำหรับหนุ่มสาว
พระคัมภีร์: สดุดี 119; ปัญญาจารย์ 11; เพลงคร่ำครวญ 3; 1 ทิโมธี 4; ทิตัส 2
นักประพันธ์: ริชาร์ดสัน เอช.ดับเบิลยู
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เพื่อสั่งสอนและเป็นแนวทางของคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะ ตัวอย่างข้อพระธรรมดังกล่าวนี้ มีในพระคัมภีร์เดิมเช่น “คนหนุ่ม ทำไฉนจึงจะได้ชำระทางประพฤติของตนให้บริสุทธิ์ ให้ระวังในทางประพฤติของตนให้บริสุทธิ์ ให้ระวังในทางประพฤติตามพระดำรัสของพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #62
Share