ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ปัญญาจารย์ (5)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 2 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา วีรชนในพระคัมภีร์เดิม
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 6; ปฐมกาล 12; ปฐมกาล 15; ปฐมกาล 22; ปฐมกาล 37; ปฐมกาล 39; ปฐมกาล 40; ปฐมกาล 41; ปฐมกาล 45; อพยพ 3; อพยพ 4; อพยพ 14; โยชูวา 1; โยชูวา 3; โยชูวา 6; โยชูวา 24; 1 ซามูเอล 26; 2 ซามูเอล 7; 1 พงศ์กษัตริย์ 3; 1 พงศ์กษัตริย์ 8; 1 พงศ์กษัตริย์ 10; 1 พงศ์กษัตริย์ 11; ปัญญาจารย์ 2; 2 พงศ์กษัตริย์ 18; 2 พงศ์กษัตริย์ 19; 2 พงศ์กษัตริย์ 20; เอสรา 9; เอสรา 10; เอสเธอร์ 1; เอสเธอร์ 2; เอสเธอร์ 3; เอสเธอร์ 4; เอสเธอร์ 6; เอสเธอร์ 7; เอสเธอร์ 9; อิสยาห์ 6; ดาเนียล 1; ดาเนียล 5; ดาเนียล 6; มาลาคี 1; มาลาคี 2; มาลาคี 3; มาลาคี 4
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: จุดมุ่งหมายของการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือครูรวีวารศึกษาเล่มนี้ขึ้น ก็เพื่อให้ผู้เรียนรวีวารศึกษา และคริสเตียนทั่วไปได้เรียนรู้ถึงชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียงในพระคัมภีร์เดิมบางคน ที่ได้ยืนหยัดอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงเพื่อพระเจ้า โดยไม่คำนึงถึงความสุขส่วนตัว นอกจากนั้นแล้วหลักสูตรเล่มนี้ยังจะเป็นข้อสอนใจ เป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้ศึกษาให้รู้จักสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลเหล่านั้นประสบในชีวิต และให้รู้จักนำเคล็ดลับในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นมาเป็นข้อสังวรณ์ในชีวิต ประยุกต์เข้ากับสังคมปัจจุบัน การที่จะหาบทเรียนสำหรับชีวิตนั้น พระคริสตธรรมคัมภีร์คำสอนทุกอย่างที่ผู้เรียนใคร่จะเรียนรู้ ดังนั้นเราหวังว่าหลักสูตรเล่มนี้ คงจะเป็นพลังส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้เรียนพบกับความรักที่แท้จริงของพระเจ้า ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 71 ขนาดไฟล์: ID: #5366
Share