ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ปัญญาจารย์ (5)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 3 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ใช่เวลาและพลังงานของท่านอย่างมีค่าที่สุด 54
พระคัมภีร์: ปัญญาจารย์ 3
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทเรียนเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อคริสเตียนมากเพราะเตือนให้คริสเตียนใช้เวลาและพลังงานของท่านอย่างมีค่าที่สุด เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตคริสเตียนต่อไป
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #3884
Share