ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	โฮเชยา (1)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 4 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อผู้ชายกลายเป็นคุณพ่อ
พระคัมภีร์: มัทธิว 11; เฉลยธรรมบัญญัติ 28; โฮเชยา 4; มาลาคี 4
นักประพันธ์: ดอกไม้ วงษ์น้อย
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พระเจ้าเป็นผู้สร้างสถาบันครอบครัวฝ่ายโลกนี้ให้ขนานกันไปกับครอบครัวฝ่ายวิญญาณและพระองค์ได้แต่งตั้งให้คุณพ่อเป็นตัวแทนของพระองค์ในครอบครัว ไม่มีใครเคยเรียกพระเยซูว่าเป็นศีรษะของครอบครัว แต่พระองค์ทรงเป็นศีรษะของหัวหน้าครอบครัว ถ้าพระคริสต์ทรงเป็นหัวหน้า (ศีรษะ) ของคุณพ่ออย่างแท้จริงแล้ว พระองค์จะปกครองครอบครัวผ่านทางผู้นำของครอบครัวคือคุณพ่อ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3295
Share