ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	กิจการ (53)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 10 (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะใช้หลักสูตร "ข่าวดีที่สุด"ในการประกาศได้อย่างไร
พระคัมภีร์: กิจการ 10
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เพื่อจะสอนหัวหน้าครอบครัวในบ้านของพวกเขาเอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำหัวหน้าครอบครัว และสมาชิกในบ้านนั้น มาถึงพระเยซูคริสต์และรับบัพติศมาพร้อมกัน
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 17 ขนาดไฟล์: ID: #3836
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงยกความผิดบาป
พระคัมภีร์: กิจการ 10
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรม กิจการของอัครทูต บทที่ 10 ข้อ 43 ได้กล่าวว่า ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่า ทุก ๆ คนที่เชื่อถือในพระองค์นั้น พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #3715
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ให้เราปลูกคริสตจักรลูกกันเถิด 50
พระคัมภีร์: กิจการ 10
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรทุกแห่งควรมีเป้าหมายที่จะปลูกคริสตจักรลูก ถ้าหากบริเวณรอบ ๆ คริสตจักรได้มีการประกาศจนทั่วแล้ว ก็ควรส่งมิชชันนารีไปประกาศในพื้นที่หรือ ประเทศอื่น ๆ ทูลขอพระเจ้าทรงใช้การศึกษานี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อคริสตจักรของท่านจะเกิดผล ตามน้ำพระทัยพระเจ้า
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 35 ขนาดไฟล์: ID: #3880
Share