ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	กิจการ (53)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 4 (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าคืออันดับแรก
พระคัมภีร์: มัทธิว 22; มาระโก 12; กิจการ 4; กาลาเทีย 2; กิจการ 5; กิจการ 20
นักประพันธ์: นรินทร์ ชัยกาวิล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เมื่อเราเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์แล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตของเรา คือการให้ความสำคัญแด่พระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างและผู้ให้ชีวิตแก่เรา เราจึงมีสิทธิพิเศษเป็นบุตรของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ เมื่อเราตัดสินใจเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ผู้ที่เราต้องให้ความสำคัญสูงสุด คือ พระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6133
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ลูกแห่งการหนุนน้ำใจ
พระคัมภีร์: กิจการ 4
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: คริสตจักรของพระเจ้าต้องการผู้รับใช้ทุกประเภท แต่ในปัจจุบันผู้รับใช้ที่คริสตจักรต้องการมากที่สุดประเภทหนึ่งคือ ผู้รับใช้แบบบารนาบัสซึ่งได้รับขนานนามว่า “ลูกแห่งการหนุนน้ำใจ”
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3561
Share