ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	กิจการ (53)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 6 (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: งานของมัคนายก 40
พระคัมภีร์: กิจการ 6
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: มัคนายก ในบทเรียนชุดนี้ หมายถึง คนที่รับผิดชอบในงานภาคปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในคริสตจักร แต่คริสตจักรหลาย ๆ แห่งใช้คำว่า มัคนายก ในความหมายของคนที่ทำงานในด้านการอภิบาล แต่ไม่ว่าจะเป็นชื่อใดก็ตาม บรรดาสมาชิกคริสตจักรควรส่งเสริมช่วยหลือและสนับสนุนให้เขาทำงานต่อไป คำว่า มัคนายก ใช้เรียกทั้งชายและหญิง
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 27 ขนาดไฟล์: ID: #3870
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สเตเฟน
พระคัมภีร์: กิจการ 6; กิจการ 7
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องสเตเฟน ปรากฏในพระธรรมกิจการ บทที่ 6 ข้อที่ 8-15 ,บทที่ 7 ข้อ 1 จนจบ เพื่อให้เด็กระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5476
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สเตเฟน
พระคัมภีร์: กิจการ 6
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง สเตเฟน มีจุดประสงค์เพื่อให้เรากล้าจะประกาศเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เหมือนกับที่สเตเฟนได้ทำ จากกิจการบทที่ 6 ข้อ 8-15,บทที่ 7 ข้อ 1
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3743
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความจริงในคริสตจักร
พระคัมภีร์: กิจการ 6
นักประพันธ์: บุญรอด คำมูล
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บุคคลหนึ่งกล่าวถึงสัจธรรมเอาไว้ว่า “ที่ใดมีคนอาศัยอยู่มากกว่าหนึ่ง ที่นั่นย่อมมีปัญหา” คริสตจักรสมัยเริ่มแรกซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมกิจการบทที่ 2, 3 หากจะถือว่าคริสตจักรในเวลานั้นประสพความสำเร็จในระดับหนึ่งก็นับได้ แต่เหตุการณ์ดำเนินมาถึงบทที่ 6 ความจริงบางประการที่ซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้นนั่นก็คือ “ปัญหา” ซึ่งเป็นสิ่งที่คนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้จะมีการป้องกันไว้แล้วก็ตาม
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3485
Share