ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	โคโลสี (5)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บทที่ 1 (2)
ดูเอกสาร	บทที่ 2 (0)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บทที่ 3 (1)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บทที่ 4 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: จะอธิษฐานอย่างไร
พระคัมภีร์: โคโลสี
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สมาคมพระคริสตธรรมไทย
เรื่องย่อ: เหตุเพราะว่า พระเยซูคริสต์ยอมตนเองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแทนเรา เราจึงสามารถเข้าไปถึงพระบัลลังก์ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 34 ขนาดไฟล์: ID: #3832
Share