ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เลวีนิติ (28)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 6 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รวีวารศึกษาผู้ใหญ่ เลวีนิติ
พระคัมภีร์: เลวีนิติ 1; เลวีนิติ 2; เลวีนิติ 3; เลวีนิติ 4; เลวีนิติ 5; เลวีนิติ 6; เลวีนิติ 7; เลวีนิติ 8; เลวีนิติ 9; เลวีนิติ 10; เลวีนิติ 11; เลวีนิติ 12; เลวีนิติ 13; เลวีนิติ 14; เลวีนิติ 15; เลวีนิติ 16; เลวีนิติ 17; เลวีนิติ 18; เลวีนิติ 19; เลวีนิติ 20; เลวีนิติ 21; เลวีนิติ 22; เลวีนิติ 23; เลวีนิติ 24; เลวีนิติ 25; เลวีนิติ 26; เลวีนิติ 27
นักประพันธ์: จอย เคอล์เล็น
ผู้พิมพ์: คณะแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย แผนกคริสเตียนศึกษา
เรื่องย่อ: บทเรียนรวีวารศึกษา สำหรับผู้ใหญ่ เรื่องเลวีนิติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคำสอนของหนังสือเลวีนิติมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากประชากรของพระองค์จากการเรียนบทเรียนนี้
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 55 ขนาดไฟล์: ID: #5375
Share