ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	วิวรณ์ (32)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 10 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระวจนะของพระเจ้า(3)
พระคัมภีร์: ลูกา 8; ปัญญาจารย์ 12; วิวรณ์ 10; วิวรณ์ 11
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์ตอนนี้ได้สอนเปรียบเทียบพระคัมภีร์เปรียบเหมือนกับ ไม้วัด เมล็ดพืช น้ำผึ้ง ปฏัก ตะปู เพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าจะตรึงชีวิตของเราไว้กับพระเยซูคริสต์ สรุปคือทุกครั้งที่คริสเตียนอ่านพระคัมภีร์ พระวจนะของพระเจ้าจะตรวจสอบจิตใจของเรา ถ้าเรายอมจำนนต่อพระเจ้า ก็จะเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงในจิตใจ พระคัมภีร์จะเป็นความหวานชื่นสำหรับจิตใจและจิตวิญญาณของเรา พระวจนะคือแหล่งพระพรสำหรับชีวิตของทุกคน.
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6682
Share