ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	วิวรณ์ (32)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 12 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยุทธอุบายของมารซาตาน
พระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 11; เอเฟซัส 4; โรม 12; ยอห์น 8; วิวรณ์ 12; 2 ยอห์น 1
นักประพันธ์: สมชาย พรมไทยสงค์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้นำเสนอวิธี ที่คริสเตียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการของซาตาน เรียนรู้เป้าหมายในการโจมตีของมาร การโจมตีต่อสู้ของมารและเราจะสามารถป้องกันตัวเองให้พ้นจากการโจมตีของมารได้อย่างไร
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #5960
Share