ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	วิวรณ์ (32)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 7 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
พระคัมภีร์: กิจการ 1; มัทธิว 28; ยอห์น 14; วิวรณ์ 7; วิวรณ์ 21
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เด็กๆ ตอบได้ว่าพระเยซูไปที่ใดหลังจากที่ฟื้นคืนพระชนม์ และ เด็กๆ บอกเกี่ยวกับสวรรค์ได้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4363
Share