ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เฉลยธรรมบัญญัติ (10)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 1 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน
พระคัมภีร์: อพยพ 18; เฉลยธรรมบัญญัติ 1
นักประพันธ์: ถนอม ปินตา
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ตำราการบริหารงานที่เก่าแก่ที่สุดและดีที่สุดคือพระคัมภีร์ แม้จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว แต่ก็ยังคงทันสมัยในยุคปัจจุบัน ในเรื่องของการกระจายอำนาจหรือกระจายน้ำหนักลงสู่เสาค้ำ ทำให้สามารถคงอยู่ได้ ในการกระจายอำนาจนั้นจำเป็นต้อง “รับผิด” และ “รับชอบ” ด้วย จึงจะเป็น “ความรับผิดชอบ” อย่างแท้จริง การบริหารงานโดยการกระจายอำนาจถือว่าเป็นการรับภาระซึ่งกันและกัน วิธีการปัดความรับผิดชอบที่สวยงามที่สุดคือการพูดว่า “ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว”
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2852
Share