ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เฉลยธรรมบัญญัติ (10)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 18 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ไม้กางเขนเปล่า ๆ
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 18
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้บอกถึงการเคารพของแท่นบูชาของพระเจ้า เป็นสัญลักษณ์กางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์ถูกตรึง โดยแท่นบูชานั้นไม่ได้เป็นแท่นบูชาที่สวยงามอย่างใดเลยแต่เป็นแท่นบูชาที่มีแต่เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด น้ำเหลือง เศษเนื้อ เพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้มีอะไรมาปิดบังแท่นบูชาของพระองค์ ดังนั้นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใช้พระเจ้าทุกคน ยิ่งเราประกาศความจริงแห่งข่าวประเสริฐมากเท่าไร พระสิริของพระเจ้าก็ยิ่งสำแดงและปรากฏมากยิ่งขึ้นเท่านั้น.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6045
Share