ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เฉลยธรรมบัญญัติ (10)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 32 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และเปี่ยมด้วยความรัก
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 32; สดุดี 25
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และเปี่ยมด้วยความรัก เด็กจะสามารถระบุถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และเปี่ยมด้วยความรัก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4685
Share