ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เฉลยธรรมบัญญัติ (10)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 33 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น และพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์
พระคัมภีร์: โรม 1; 2 โครินธ์ 4; เฉลยธรรมบัญญัติ 33; 1 ทิโมธี 1; 1 ทิโมธี 6
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น และพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์ เด็กจะสามารถยกตัวอย่างได้เกี่ยวกับการที่พระเจ้าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น และพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4687
Share