ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เฉลยธรรมบัญญัติ (10)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 6 (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์ในการสอนพระคัมภีร์
พระคัมภีร์: มัทธิว 28; เฉลยธรรมบัญญัติ 6; 2 ทิโมธี 2; กิจการ 8
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันวาระแห่งการเก็บเกี่ยว
เรื่องย่อ: กลยุทธ์ในการสอนพระคัมภีร์ หลักสูตรนี้ใช้พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระคัมภีร์ของพระเจ้าในฐานะการเปิดเผยทุกสิ่งซึ่งการสอนทุกสิ่ง วางไว้อยู่บนรากฐานของพระคัมภีร์ทั้งสิ้น ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ ความรู้จากพระเจ้า เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต การรับใช้ และการเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 239 ขนาดไฟล์: ID: #5465
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การอธิษฐานในครอบครัว
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 5; เฉลยธรรมบัญญัติ 6
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การอธิษฐานในครอบครัว เป็นเวลาเฉพาะที่ทุกคนในครอบครัวจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมหน้ากัน จะเป็นการดีที่สุดถ้าใช้เวลาเดียวกันทุกวัน ซึ่งอาจจะเป็นเวลา หลังอาหารเช้า ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปทำงาน หรือไปโรงเรียนหรืออาจจะใช้เวลาก่อนนอนก็ได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #3822
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระคริสตธรรมศึกษา วีรชนในพระคัมภีร์เดิม
พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 6; ปฐมกาล 12; ปฐมกาล 15; ปฐมกาล 22; ปฐมกาล 37; ปฐมกาล 39; ปฐมกาล 40; ปฐมกาล 41; ปฐมกาล 45; อพยพ 3; อพยพ 4; อพยพ 14; โยชูวา 1; โยชูวา 3; โยชูวา 6; โยชูวา 24; 1 ซามูเอล 26; 2 ซามูเอล 7; 1 พงศ์กษัตริย์ 3; 1 พงศ์กษัตริย์ 8; 1 พงศ์กษัตริย์ 10; 1 พงศ์กษัตริย์ 11; ปัญญาจารย์ 2; 2 พงศ์กษัตริย์ 18; 2 พงศ์กษัตริย์ 19; 2 พงศ์กษัตริย์ 20; เอสรา 9; เอสรา 10; เอสเธอร์ 1; เอสเธอร์ 2; เอสเธอร์ 3; เอสเธอร์ 4; เอสเธอร์ 6; เอสเธอร์ 7; เอสเธอร์ 9; อิสยาห์ 6; ดาเนียล 1; ดาเนียล 5; ดาเนียล 6; มาลาคี 1; มาลาคี 2; มาลาคี 3; มาลาคี 4
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: จุดมุ่งหมายของการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือครูรวีวารศึกษาเล่มนี้ขึ้น ก็เพื่อให้ผู้เรียนรวีวารศึกษา และคริสเตียนทั่วไปได้เรียนรู้ถึงชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียงในพระคัมภีร์เดิมบางคน ที่ได้ยืนหยัดอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงเพื่อพระเจ้า โดยไม่คำนึงถึงความสุขส่วนตัว นอกจากนั้นแล้วหลักสูตรเล่มนี้ยังจะเป็นข้อสอนใจ เป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้ศึกษาให้รู้จักสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลเหล่านั้นประสบในชีวิต และให้รู้จักนำเคล็ดลับในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นมาเป็นข้อสังวรณ์ในชีวิต ประยุกต์เข้ากับสังคมปัจจุบัน การที่จะหาบทเรียนสำหรับชีวิตนั้น พระคริสตธรรมคัมภีร์คำสอนทุกอย่างที่ผู้เรียนใคร่จะเรียนรู้ ดังนั้นเราหวังว่าหลักสูตรเล่มนี้ คงจะเป็นพลังส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้เรียนพบกับความรักที่แท้จริงของพระเจ้า ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คู่มือ
จำนวนหน้า: 71 ขนาดไฟล์: ID: #5366
Share