ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เฉลยธรรมบัญญัติ (10)
ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทที่ 8 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ฉันทะภาระ ความรับผิดชอบของคริสเตียน
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 4; สดุดี 8; เฉลยธรรมบัญญัติ 8; มัทธิว 6; 2 โครินธ์ 9; ลูกา 19; ยากอบ 2; ยอห์น 14
นักประพันธ์: ฮิล โรนัลด์ ซี.
ผู้พิมพ์: คณะแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย แผนกบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คริสเตียนเราได้ยินคำว่า “ฉันทะภาระ”บ่อยๆ แต่บางครั้งเรารู้สึกสงสัยว่าคำนี้ จะหมายความว่าอะไร? เราเคยได้ยินว่าฉันทะภาระเป็นหน้าที่อันสำคัญของคริสเตียน ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านจะแปลกใจมากเมื่อท่านเห็นความสำคัญของคำสอนนี้สำหรับผู้ที่อยากจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็ง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 56 ขนาดไฟล์: ID: #1122
Share