ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	กฎฝ่ายวิญญาณจิต 4 ประการ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กฎฝ่ายวิญญาณจิต 4 ประการ
นักประพันธ์: วิลเลียม อาร์ ไบร้ท์
ผู้พิมพ์: องค์การแคมพัสครูเสดฟอร์ ไคร้ต์นานาชาติ
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สอนให้รู้ว่าจักรวาลมีกฎธรรมชาติ ควบคุมฉันใดความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าก็มีกฎฝ่ายวิญญาณจิต ควบคุมฉันนั้นด้วยเหตุที่มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป และถูกตัดขาดจากพระเจ้า ดังนั้นมนุษย์จึงไม่อาจรู้หรือรับเอาความรักของพระเจ้า และแผนการที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #86
Share