ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	115 ปี คริสตจักรสามัคคีธรรม ถึง 123 ปีพระกิตติคุณสู่เวียงป่าเป้า (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 115 ปี คริสตจักรสามัคคีธรรม ถึง 123 ปีพระกิตติคุณสู่เวียงป่าเป้า
นักประพันธ์: ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรสามัคคีธรรม สังกัดคริสตจักรภาคที่ สอง สภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการเฉลิมฉลอง 115 ปี ของคริสตจักรในต้นเดือนเมษายน ค.ศ. 2005 ซึ่งจากการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายประวัติศาสตร์ฯ ด้วยเกิดมีข้อสงสัยว่าคริสตจักรแห่งนี้มีอายุ 115 ปี จริงหรือไม่ ก็ปรากฏหลักฐานการบันทึกของมิชชันนารีเป็นที่ชัดเจนว่า คริสตจักรแห่งนี้ยังมีอายุไม่ถึง 115 ปี จริง ๆ ตามที่เข้าใจ โดยหลังจากได้สืบค้นต้นกำเนิดอย่างละเอียดจึงพบว่าคริสตจักรสามัคคีธรรม เริ่มมาจากคริสเตียนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในท้องที่เวียงป่าเป้าเมื่อ ค.ศ. 1882 และถูกนับเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรเวียงเชียงราย เมื่อมีการสถาปนาคริสตจักรเวียงเชียงรายขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 1890 ขณะที่การสถาปนาคริสตจักร (เวียง) ป่าเป้ามีขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 1892 ดังนั้นสรุปได้ว่าพระกิตติคุณได้เข้าสู่เวียงป่าเป้าเมื่อ 123 ปีที่แล้ว และกลุ่มคริสเตียนที่นี่ได้เป็นสมาชิกของคริสตจักรเวียงเชียงรายก่อน ต่อมาจึงมีการสถาปนาคริสตจักรของตนเองขึ้น นับอายุถึง ค.ศ. 2005 ได้ 113 ปี
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #2836
Share