ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	120 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัยกับพันธกิจของพระเจ้า (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 120 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัยกับพันธกิจของพระเจ้า
นักประพันธ์: วิสสุดา กระแสชัย
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนดาราวิทยาลัย และการเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย นอกจากนั้นได้กล่าวถึงกิจการต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ปฏิบัติตลอดมาระยะเวลา 120 ปี ซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งความชื่นชมยินดี ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับใช้งานพันธกิจด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและในอนาคตโรงเรียนจะพัฒนาขึ้นในทุก ๆ ด้านตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2346
Share