ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	123 ปี พ่อครูหลวงแมคกิลวารีกับการสร้างผู้นำคริสเตียนคนเมือง (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 123 ปี พ่อครูหลวงแมคกิลวารีกับการสร้างผู้นำคริสเตียนคนเมือง
นักประพันธ์: ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ข้อสรุปเบื้องต้นในที่นี้คือ การสร้างผู้นำคริสเตียนในท้องถิ่นหากจะให้ดีผู้นั้นจะต้องรู้จักสังคมของตนเองและรู้สึกถึงศาสนาและความเชื่อของสังคมของตนเองก่อนที่จะมาต่อยอดความรู้ทางศาสนศาสตร์และการเตรียมผู้นำสำหรับอนาคตควรละเสียซึ่งการหวงอำนาจและมีความไว้วางใจให้ผู้อื่นได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบในพันธกิจอย่างเท่าเทียมและอย่างจริงจังจริงใจ
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2887
Share