ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	150 ปี สวัสดีอรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 150 ปี สวัสดีอรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ประวัติของโรงเรียนประดิษฐวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนชายก็ได้ร่วมกิจการกับโรงเรียนอรุณสตรีเป็นโรงเรียนสหศึกษาใช้นามว่า “โรงเรียนอรุณประดิษฐ” โดยสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นเจ้าของ เพื่อรับใช้พระเจ้าในพันธกิจด้านการศึกษา
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2052
Share