ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	19 ฝน 19 หนาว:ประวัติชีวิตคริสตจักรบ้านส้ม เมืองน่าน (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 19 ฝน 19 หนาว:ประวัติชีวิตคริสตจักรบ้านส้ม เมืองน่าน
นักประพันธ์: คำมูล ชินวงศ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรบ้านส้มหรือคริสตจักรคุณานุคุณ เป็นคริสตจักรที่ได้รับการสถาปนาเป็นแห่งที่สอง ในจังหวัดน่าน จากจุดเริ่มต้นก่อตั้งชุมชนคริสเตียนจนมาเป็นคริสตจักรนั้น นับเวลาได้ 19 ปี (ค.ศ.1914-1933) ถ้าจะเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษย์ก็คงเป็นวัยหนุ่มสาวที่กำลังเจริญเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 19 ปี
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #1998
Share