ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	2 ย. ยืน..ยาว ในชีวิตสมรส (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 2 ย. ยืน..ยาว ในชีวิตสมรส
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงโอวาทที่ให้กับคู่สมรสทุกคนที่ดำเนินชีวิตสมรสด้วยความใจถ่อมลงทุกอย่าง มีใจอ่อนสุภาพอดทนนาน อดกลั้นต่อกันและกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวในองค์พระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5989
Share