ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	30 วันแห่งการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 30 วันแห่งการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย
เรื่องย่อ: 30 วันแห่งการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว ซึ่งเน้นถึงการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว เพื่อที่พระเจ้าจะอวยพรประเทศลาวให้ส่องสว่างท่ามกลางประชาชาติ ความสนใจของตัวแทนได้ถูกรวบรวมขึ้นเป็นส่วนสำคัญในสารอธิษฐานฉบับนี้ ซึ่งเป็นภาพแห่งความหวังที่อยากจะให้เกิดขึ้นในประเทศลาว
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 21 ขนาดไฟล์: ID: #7390
Share