ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	90 ปีแห่งพันธกิจการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ จ.เชียงใหม่ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: 90 ปีแห่งพันธกิจการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ จ.เชียงใหม่
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้เขียนถึง 90 ปีแห่งพันธกิจการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสถาบันแมคเคนฯ เพื่อการฟื้นฟูสภาพ จังหวัดเชียงใหม่ได้สรุปการดำเนินงานต่าง ๆ เช่นสถิติผู้ป่วย พันธกิจด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการเกษตร วิสัยทัศน์ในการทำพันธกิจในอนาคต ดังนั้นสถาบันแมคเคนฯ ยังคงทำพันธกิจและขยายงานเพื่อรองรับปัญหาสังคม สำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากจากการป่วยเป็นโรคเรื้อนต่อไป
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #2265
Share